ThaiArcheep.com

กินเจวันแรก ราคาผักขึ้นแล้วอย่างต่ำ5บาท/กก. บางพื้นที่ถึง16บาท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาวะราคาสินค้าใน ร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า อย่างใกล้ชิด ระหว่างเทศกาลกินเจ ช่วง 1-9 ตุลาคม 2559 เพื่อไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและมีสินค้าเพียงพอต่อต้องการ ซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหลายแห่งแล้ว อาทิ

ผักสลัดในแปลง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่า ก่อนหน้าเทศกาลกินเจ พบว่าราคาจำหน่ายอาหารเจและผักสดส่วนใหญ่ยังทรงตัวในราคาปกติ แต่จากการสอบถามผู้ค้าผักสดแจ้งว่า ราคาผักใบ มีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้นในช่วงเทศกาล เนื่องจากแหล่งผลิตบางแห่งเกิดภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย และปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยลง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกชัดเจน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจสอบสถานการณ์ภาวะราคาขายปลีกผักและผลไม้และตรวจสอบเครื่องชั่งก่อนช่วงเทศกาลกินเจ ณ ตลาดสดเทศบาล 6 (พิษณุโลกร่วมใจ) อ.เมือง จ.พิษณุโลก ปรากฎว่าราคาผักและผลไม้ส่วนใหญ่ทรงตัว ยกเว้น ผักบางชนิดปรับราคาสูงขึ้น 5-16 บาท/กก. เช่น ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง และผักคะน้า จากราคา 20 บาท/กก. เป็น 25 บาท/กก. ผักกาดหอมจากราคา 50 บาท/กก.เป็น 55-65 บาท/กก. และขึ้นฉ่ายจากราคา 80 บาท/กก. เป็น 90-95 บาท/กก. เนื่องจากบางพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง แต่ปริมาณสินค้าและความต้องการยังปกติ จึงไม่มีผลกระทบใดๆ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า ณ ตลาดประตูลี้ (ตลาดขายส่ง) และตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (หนองดอก) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน พบว่า ผักหลายชนิดปรับราคาเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 5-10 บาท ตั้งแต่ก่อนเทศกาลกินเจ เช่น ผักคื่นฉ่าย 140 บาท/กก. ผักสลัด 25-30 บาท/กก. ผักชีฝรั่ง 30 บาท/กก. มะระ 35-40 บาท /กก. หัวไชเท้า 30 บาท/กก. ผักกาดขาวปลี 15 บาท/กก. กำหล่ำปลี 8-10 บาท/กก. ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ขณะที่ราคาสินค้าอาหารอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับทรงตัว เช่น แครอท 30 บาท/กก. พริกขึ้หนูสวน 65 บาท/กก. ถั่วฝักยาว 40 บาท/กก. พริกขี้หนูเขียว 20 บาท/กก. พริกชี้ฟ้าเขียว 20 บาท/กก. มะเขือเปาะ (เจ้าพระยา) 15 บาท/กก.

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ออกตรวจสอบผู้ประกอบการที่จำหน่ายพืชผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูปจากพืชผัก ทั้งภายในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 138 ราย พบว่า ส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าอย่างชัดเจน มีเพียงบางรายที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จึงแนะนำให้ปรับปรุงตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 43 พ.ศ.2559

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกติดตามตรวจสอบร้านค้าและตลาดสด ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย พบว่า ผักและผลไม้ ราคาคงทรงตัวในช่วงก่อนหน้าเทศกาลกินเจ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศ กกร. เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อผักในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม

ขอขอบคุณเครดิตข้อมูลและภาพจาก : matichon