ThaiArcheep.com

ปลูกต้นลิ้นมังกรเพื่อสุขภาพและความเป็นมงคล

เรื่องราวของต้นไม้ที่น่าสนใจสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของต้นไม้ที่จัดว่าเป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดของไทย แต่นอกเหนือไปจากเรื่องความเชื่อมันยังเป็นต้นไม้ที่ควรปลูกไว้ภายในบ้านเพราะต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่สามารถดูดสารพิษและฟอกอากาศภายในบ้านได้ซึ่งต้นไม้ที่ว่าไม่ใช่อื่นไกลมันคือ ต้นลิ้นมังกร นั่นเอง1ต้นลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ที่

ต้นลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกได้ทั้งกลางแจ้งและพื้นที่ในร่ม

                ต้นลิ้นมังกร นั้นในวงการไม้ประดับถือว่าเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมมากอีกชนิดหนึ่งยิ่งในต่างประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นยิ่งได้รับความนิยมมากเพราะชาวญี่ปุ่นนิยมนำต้นลิ้นมังกรไปปลูกไว้ภายในห้องนอนหรือไม่ก็ห้องนั่งเล่น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะมันมีความสวยงามและมีรูปทรงที่แปลกสะดุดตา อีกทั้งมันมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกอย่างนั่นก็คือมันจะคายออกซิเจนออกมาในตอนกลางคืนและดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนั่นเอง2ต้นลิ้นมังกรมีชื่ออีกอย่าง

ต้นลิ้นมังกรมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าหอกพระอินทร์

วิธีการปลูกต้นลิ้นมังกร

             การปลูก ต้นลิ้นมังกร สามารถปลูกได้ทั้งแบบปลูกในแปลงและปลูกในกระถาง โดยการขยายพันธุ์นิยมทำอยู่ 2 แบบก็คือการปักชำใบและการแยกเหง้าปลูก แต่ถ้าเป็นการปลูกเพื่อการค้าจะนิยมการปักชำใบมากที่สุดเพราะสะดวก รวดเร็ว และขยายพันธุ์ได้ครั้งละมากๆ ส่วนการเตรียมดินในแปลงปลูกให้ทำการกำจัดวัชพืชและพรวนดิน จากนั้นใส่ปุ๋ยคอกผสมลงไปในดิน แต่ถ้าเป็นการปลูกในกระถางให้เตรียมวัสดุปลูกคือ ดิน ทราย และอินทรีย์วัตถุอย่างเช่น ขุยมะพร้าว แกลบดำ ฯลฯ โดยใช้อัตราส่วน 1:0.5:2 แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นนำไปใส่กระถางเพื่อรอปลูก ซึ่งการปลูกด้วยวิธีการปักชำใบให้ตัดใบจากต้นแม่โดยตัดให้ชิดโคนแล้วแบ่งใบออกเป็นส่วนๆ ยาวประมาณ 10-15 ซม. และเฉือนโคนใบให้เฉียงประมาณ 45 องศา จากนั้นนำไปปักลงในกระถางลึก 5-10 ซม. โดยให้ใส่กระถางละ 1-3 ใบ แต่ถ้าเป็นการปลูกลงแปลงอาจจะปักชำโดยตรงหรือนำใบที่ปักชำในกระถางจนเกิดรากมาปลูกลงแปลงก็ได้เช่นกัน 3ต้นลิ้นมังกรถือเป็น

ต้นลิ้นมังกรถือเป็นไม้มงคลอีกอย่างหนึ่งของชาวไทย

             ในเรื่องของการดูแลรักษาต้นลิ้นมังกรนั้นให้รดน้ำให้กับมันวันละ 1 ครั้ง แต่ให้รดแค่เพียงให้หน้าดินชุ่มเพียงเท่านั้น และให้รดอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนใบใหม่มีความยาวประมาณ 5-10 ซม. ก็ให้ลดปริมาณน้ำลงให้เหลือเพียง 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ก็พอ ส่วนการใส่ปุ๋ยไม่จำเป็นต้องใส่มาก โดยให้ใส่ปุ๋ยคอก 2-3 เดือนครั้ง หรือจะเสริมด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 24-12-12 ด้วยก็ได้4ต้นลิ้นมังกรจะคายออกซิเจน

ต้นลิ้นมังกรจะคายออกซิเจนและดูดคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนกลางคืนผู้คนจึงนิยมปลูกมันเอาไว้ในห้องนอน

ส่วนในเรื่องของความเป็นมงคลนั้นเชื่อกันว่าหากปลูกต้นลิ้นมังกรเอาไว้ประจำบ้านจะสามารถช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ ทั้งนี้ก็เพราะต้นลิ้นมังกรมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต้นหอกพระอินทร์ ซึ่งเป็นอาวุธศักสิทธิ์ของพระอินทร์ที่ใช้ในการต่อสู้และต่อกรกับศัตรู ดังนั้นการปลูกต้นลิ้นมังกรจึงได้ทั้งความเป็นมงคลอีกทั้งยังได้สุขภาพที่ดีๆ ให้กับทุกคนในครอบครัวนั่นเอง   5ต้นลิ้นมังกรเป็นพืช

ต้นลิ้นมังกรเป็นพืชที่ปลูกง่ายและมีความทนทานมาก6ต้นลิ้นมังกรมีความสวยงาม

ต้นลิ้นมังกรมีความสวยงามและมีรูปทรงที่แปลกตาจึงเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมมาก

อ้างอิง : http://www.panmai.com/l, http://www.biogang.net, https://th.wikipedia.org, http://www.nanagarden.com  , http://www.adirek.com, http://www.cm-hillflower.com/