ThaiArcheep.com

ปุ๋ยสด ปุ๋ยที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ตอนที่ 2 ตอนจบ

                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจ อาชีพเกษตรกรรม ทุกคนครับหลังจากที่ผมได้พูดถึงการขยายพันธุ์พืชแบบที่ไม่ใช่เมล็ดและแบบที่ใช้เมล็ด และแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักกินเองว่าชนิดไหนมีประโยชน์อย่างไรแล้ว วันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับปุ๋ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำเกษตรกอย่างมาก โดยที่ก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอสูตรปุ๋ยต่าง ๆให้เพื่อนๆไทยอาชีพได้รู้กันไปบ้างแล้วแต่มาคราวนี้ผมจะมาพูดถึง ปุ๋ยอย่างจริงจังและทุกรายละเอียดเลย

ปุ๋ยในปัจจุบันนี้แบ่งได้ประมาณ 4 ประเภทด้วยกันคือ

 1. ปุ๋ยพืชสด ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ได้จากการไถ่กลบพืชสดที่มีคุณค่าในการบำรุงดินอย่างพืชตระกูลถั่วเป็นต้น
 2. ปุ๋ยหมัก คือปุ๋ยที่นำเอาเศษวัสดุธรรมชาติหรือของเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรมาผ่านกระบวนการหมักให้เป็นปุ๋ย
 3. ปุ๋ยคอก จะเหมือนกับปุ๋ยหมักแต่ส่วนผสมหลักของปุ๋ยคอกนั้นจะได้มาจากมูลสัตว์
 4. ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพืช

 

ซึ่งคราวนี้ผมจะมาอธิบายปุ๋ยแต่ละอย่างให้เพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจอาชีพเกษตรกรรมฟังว่าปุ๋ยแต่ละอย่างทำอย่างไร วิธีใช้แบบไหนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะถ้าเราสามารถทำปุ๋ยใช้เองได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมากมายแถมยังช่วยให้ดินไม่เสื่อมคุณภาพอีกด้วย

ต้นโสนเป็นหนึ่งในปุ๋ยพืชสดเช่นกันต้นโสนเป็นหนึ่งในปุ๋ยพืชสดเช่นกัน

การปลูกพืชปุ๋ยสด

ในการปลูก ปุ๋ยพืชสด ให้ได้ผลดีควรปฏิบัติดังนี้

ไมยราพไร้หนาม ก็นิยมปลูกในแปลงปลูกพืชหลักเหมือนกันไมยราบไร้หนาม ก็นิยมปลูกในแปลงปลูกพืชหลักเหมือนกัน

 1. ลักษณะของดิน ก่อนปลูกควรปรับปรุงสภาพของดินให้เหมาะสม เช่นถ้าเป็นดินเปรี้ยวควรใส่ปูนลงไปก่อน จะช่วยให้พืชสดเจริญเติบโตและให้น้ำหนักพืชสดสูงด้วย
 2. เวลาและฤดูกาลที่ปลูก เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ ปลูกช่วงต้นฤดูฝน หือปลูกหลังจากการเก็บเกี่ยวพืช ซึ่งความชื้นในดินยังคงมีอยู่หรือปลูกก่อนการปลูกพืชหลัก ประมาณ 3 เดือน
 3. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่ใช้ปลูกเพื่อไถกลบในพื้นที่ 1 ไร่จะมีอัตราเมล็ดดังนี้

3.1   ปอเทือง          5              กิโลกรัม

3.2   โสนอินเดีย     5              กิโลกรัม

3.3   โสนคางคก     5              กิโลกรัม

3.4   โสนไต้หวัน     5              กิโลกรัม

3.5   ถั่วพร้า            5             กิโลกรัม

3.6   ถั่วเขียว          5              กิโลกรัม

3.7   ถั่วเหลือง        5              กิโลกรัม

3.8   ถั่วพุ่ม             8              กิโลกรัม

3.9   ถั่วนา              8              กิโลกรัม

3.10            ถั่วลาย   2              กิโลกรัม

3.11            ถั่วเสี้ยนป่า            2              กิโลกรัม

3.12            ไมยราบไร้หนาม    2              กิโลกรัม

3.13            ถั่วเว็ลเว็ท              10           กิโลกรัม

3.14            คาโลโปโกเนียม    2              กิโลกรัม

3.15            อัญชัญ                   3              กิโลกรัม

วิธีการใช้ปุ๋ยพืชสด

วิธีการใช้ ปุ๋ยพืชสด มีอยู่ด้วยกัน 3 วิธีครับ

พืชตระกูลถั่วถือได้ว่าเป็นพืชที่ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับดินพืชตระกูลถั่วถือได้ว่าเป็นพืชที่ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับดิน

 1. ปลูกพืชสด ในพื้นที่แปลงใหญ่ ๆแล้วทำการตัดสับและไถกลบลงไปในพื้นที่นั้นเลย
 2. ปลูกพืชสดแซมในระหว่างร่องพืชหลักที่ทำการปลูกโดยปลูกพืชสดหลังจากพืชหลักเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว
 3. ปลูกพืชสดในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วตัดสับเอาส่วนของพืชสดนำมาใส่ในแปลงที่จะปลูกพืชหลักแล้วไถกลบลงไปในดิน

การตัดสับและไถกลบพืชสด

การตัดสับหรือไถกลบพืชสดนั้นก็ต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมเหมือนกันนะครับ จะเป็นต้องรู้อายุของพืชสดเป็นสำคัญ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตัดสับและไถกลบ อาทิ ถ้าเป็นต้นถั่วเริ่มออกดอกไปจนถึงระยะดอกบานเต็มที่ เนื่องจากในระยะนี้ต้นถั่วเจริญงอกงามสูงสุดเมื่อไถกลบแล้วจะทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุไนโตรเจนสะสมอยู่ในดินสูงด้วย

อายุของพืชสดที่เหมาะที่สุดในการตัดสับ

ถั่วคาโลโปโกเนียม พืชตระกูลถั่วถั่วคาโลโปโกเนียม พืชตระกูลถั่ว

ถั่วพุ่ม อายุในการตัดสับและไถกลบประมาณ 75 ถึง 90 วัน น้ำหนักพืชสดที่ได้ 40 ถึง 50 ตันต่อไร่

ปอเทือง อายุในการตัดสับและไถกลบประมาณ 50 ถึง 60 วัน น้ำหนักพืชสดที่ได้ 40 ถึง 50 ตันต่อไร่ ธาตุไนโตรเจน 75 ถึง 90 กิโลกรัมต่อไร่

ถั่วนา อายุในการตัดสับและไถกลบประมาณ 3 ถึง 4 วัน น้ำหนักพืชสดที่ได้ 2 ถึง 3 ตันต่อไร่ ธาตุไนโตรเจน 3 ถึง 4 กิโลกรัมต่อไร่

ถั่วเหลือง อายุในการตัดสับและไถกลบประมาณ  1 ถึง 2 วัน น้ำหนักพืชสดที่ได้ 2  ตันต่อไร่ ธาตุไนโตรเจน 3 ถึง 4 กิโลกรัมต่อไร่

ถั่วเขียว อายุในการตัดสับและไถกลบประมาณ 15 ถึง 20 วัน น้ำหนักพืชสดที่ได้ 20 ตันต่อไร่ ธาตุไนโตรเจน 20 กิโลกรัมต่อไร่

โสนจีนแดง อายุในการตัดสับและไถกลบประมาณ 5 วัน น้ำหนักพืชสดที่ได้ 5 ถึง 6 ตันต่อไร่ ธาตุไนโตรเจน 7 ถึง 8 กิโลกรัมต่อไร่

ตอนที่ 1 ปุ๋ยสด ปุ๋ยที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ตอนที่ 1

ปุ๋ยสด ปุ๋ยที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ตอนที่ 1

                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจ อาชีพเกษตรกรรม ทุกคนครับหลังจากที่ผมได้พูดถึงการขยายพันธุ์พืชแบบที่ไม่ใช่เมล็ดและแบบที่ใช้เมล็ด และแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักกินเองว่าชนิดไหนมีประโยชน์อย่างไรแล้ว วันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับปุ๋ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำเกษตรกอย่างมาก โดยที่ก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอสูตรปุ๋ยต่าง ๆให้เพื่อนๆไทยอาชีพได้รู้กันไปบ้างแล้วแต่มาคราวนี้ผมจะมาพูดถึง ปุ๋ยอย่างจริงจังและทุกรายละเอียดเลย

ปุ๋ยในปัจจุบันนี้แบ่งได้ประมาณ 4 ประเภทด้วยกันคือ

 1. ปุ๋ยพืชสด ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ได้จากการไถ่กลบพืชสดที่มีคุณค่าในการบำรุงดินอย่างพืชตระกูลถั่วเป็นต้น
 2. ปุ๋ยหมัก คือปุ๋ยที่นำเอาเศษวัสดุธรรมชาติหรือของเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรมาผ่านกระบวนการหมักให้เป็นปุ๋ย
 3. ปุ๋ยคอก จะเหมือนกับปุ๋ยหมักแต่ส่วนผสมหลักของปุ๋ยคอกนั้นจะได้มาจากมูลสัตว์
 4. ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพืช

ซึ่งคราวนี้ผมจะมาอธิบายปุ๋ยแต่ละอย่างให้เพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจอาชีพเกษตรกรรมฟังว่าปุ๋ยแต่ละอย่างทำอย่างไร วิธีใช้แบบไหนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะถ้าเราสามารถทำปุ๋ยใช้เองได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมากมายแถมยังช่วยให้ดินไม่เสื่อมคุณภาพอีกด้วย

ปอเทืองหนึ่งในปุ๋ยพืชสดปอเทืองหนึ่งในปุ๋ยพืชสด

ปุ๋ยพืชสดคืออะไร

พืชที่ปลูกเป็น ปุ๋ยพืชสด เป็นสิ่งที่เกษตรกรทุกคนต่างก็รู้จักกันดี ในเรื่องของการช่วยบำรุงดินหรือการช่วยในการเพิ่มผลผลิตให้กับพืช การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะทำให้อินทรียวัตถุหายไปจากดินได้เหมือนกัน จึงทำให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปอย่างรวดเร็ว ดินจะแข็งไม่ร่วนซุย ดูดซับน้ำและแร่ธาตุอาหารได้น้อยลงทำให้การปลูกพืชไม่เป็นผลหรือได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

ถั่วเขียว เป็นปุ๋ยพืชสดที่เพิ่มธาตุอาหารให้กับดินถั่วเขียว เป็นปุ๋ยพืชสดที่เพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน

ปุ๋ยพืชสด คือปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ ได้จากการไถกลบ ต้น ใบ และส่วนต่าง ๆของพืชโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว  ในระยะช่วงที่ออกดอก ซึ่งเป็นช่วงที่มีธาตุอาหารสูงสุด แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยผุผัง ย่อยสลายเป็นอาหารแก่พืชที่จะปลูกตามมา พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด ได้แก่ โสนอินเดีย ปอเทือง อัญชัน ไมยราพไร้หนาม และพืชตระกูลถั่วต่าง ๆเป็นต้น

ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด

ประโยชน์ของปุ่ยพืชสดมีมากมายสิ่งที่เห็นชัดได้ดีที่สุดก็คือการช่วยในการบำรุงดินนั้นเอง

วิธีบำรุงดินอย่างหนึ่งก็คือการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับดินวิธีบำรุงดินอย่างหนึ่งก็คือการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับดิน

 1. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
 2. เพิ่มธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักให้แก่พืช
 3. กรดที่เกิดจาการผุผังของพืชสด ช่วยละลายธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้มากยิ่งขึ้น
 4. บำรุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 5. รักษาความชุ่มชื้นในดินและให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น
 6. ทำให้ดินร่วนซุย สะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน
 7. ช่วยในการปราบวัชพืชบางชนิดได้เป็นอย่างดี
 8. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปบางส่วน
 9. ลดอัตราการสูญเสียดินอันเกิดจากการชะล้าง
 10. เพิ่มผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น

ลักษณะทั่วไปของพืชที่จะมาทำเป็นปุ๋ยสด

จอก ก็ถือได้ว่าเป็นปุ๋ยพืชสดชนิดหนึ่งจอก ก็ถือได้ว่าเป็นปุ๋ยพืชสดชนิดหนึ่ง

 1. ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็วระบบราก แข็งแรงออกดอกในระยะเวลาอันสั้น คือประมาณ 30 ถึง 60 วัน
 2. สามารถให้น้ำหนักพืชสดสูง ตั้งแต่ 2000 กิโลกรัมต่อไร่ ขึ้นไป
 3. ทนแงและทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆได้ดีสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล
 4. มีความต้านทานตอโรคและแมลง
 5. สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มาก และขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว เพื่อให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการเมล็ดงอกง่ายและมีเปอร์เซนต์ความงอกสูง
 6. ทำการเก็บเกี่ยว ตัดสับและไถกลบได้ง่าย ไม่ควรเป็นเถาเลื้อยมากเพราะจะทำให้ไม่สะดวกแก่การไถกลบ
 7. ลำต้นอ่อน เมื่อไถกลบแล้วเน่าเปื่อยผุพังได้รวดเร็วและมีธาตุอาหารที่สูง

ตอนที่ 2 ปุ๋ยสด ปุ๋ยที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ตอนที่ 2 ตอนจบ