ThaiArcheep.com

มาดูกันเลย! อัตราเงินเดือนในประเทศไทย อาชีพไหนเยอะสุด

คุณอยากทำงานอาชีพอะไรในประเทศไทย เรามาตรวจสอบอัตราเงินเดือนกันก่อน …

Untitled-4
ประธานองคมนตรี เงินเดือน 114,000 บาท
องคมนตรี เงินเดือน 104,500 บาท
ประธานศาลฎีกา เงินเดือน 75, 590 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท
ผู้ช่วยผู้พิพากษา เงินเดือน 17,560 -18,950 บาท
ประธานศาลปกครองสูงสุด เงินเดือน 75,590 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เงินเดือน 67,560 บาท เงินประจำตำแหน่ง 30,000 บาท
อัยการ 8 เงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท
อัยการ 1 เงินเดือน 17,560 – 18,950 บาท
นายกรัฐมนตรี เงินเดือน 75, 590 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000
รองนายกรัฐมนตรี เงินเดือน 74,420 บาท เงินประจำตำแหน่ง 45,000 บาท
รัฐมนตรี เงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เงินเดือน 47, 250 บาท
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เงินเดือน 75,590 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท
ประธานวุฒิสภา เงินเดือน 74,420 บาท เงิน เงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท
รองประธานวุฒิสภา เงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42, 500 บาท
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เงินเดือน 71,230 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,330 บาท
สมาชิกวุฒิสภา เงินเดือน 71,230 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,330 บาท

ข้าราชการทหาร ระดับนายพล ระดับ น.9 ชั้น 9.5 เงินเดือน 70,930 บาท
ต่ำสุด ระดับ 1 พ.1 -ระดับ 25 เงินเดือน 1,360- 6,050 บาท
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ขั้นสูง ระดับสูง เงินเดือน 69,810 บาท
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประภททั่วไป ปฎิบัติงาน ขั้นต่ำ เงินเดือน 4,870 บาท
ข้าราชการครู ขั้นสูง คศ. 5 เงินเดือน 66,480 บาท
ข้าราชการครูผู้ช่วย ขั้นต่ำชั่วคราว เงินเดือนเริ่มที่ 7,940 บาท
บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 15,600 บาท
ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท
ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท
ครูชำนาญการ 3,500 บาท
วิศวกร สาขาต่างๆ เงินเดือน เริ่มต้นที่ 12,000 บาท สูงสุดที่ 60,000 บาท โบนัสและสวัสดิการต่างหากแล้วแต่ระดับการจ่ายของบริษัท
แพทย์ สาขาต่างๆขึ้นอยู่กับรายได้แต่ละแพทย์เฉพาะทาง
ในส่วนของระบบราชการจะอยู่ในระดับโครงสร้างของข้าราชการ ซึ่งอาจเสริมรายได้จากการไปเป็นแพทย์พิเศษตามสถานพยาบาลต่างๆ อีก หรือคลินิก
ขณะที่แพทย์ของเอกชน ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของเฉพาะทางนั้นๆ บางรายมีรายได้สูงสุดต่อเดือนนับล้านบาท
งานด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์, เจ้าหน้าที่ Network ,เว็บมาสเตอร์ เงินเดือน 12,000-50,000 บาท
กราฟฟิก ดีไซน์เนอร์ เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
ผู้สื่อข่าว-ช่างภาพหนังสือพิมพ์/วิทยุ/เว็บไซต์ เงินเดือน 7,000 – 25,000 บาท
ระดับหัวหน้าข่าว 23,000-35,000 บาท
ระดับบรรณาธิการบริหาร 30,000 บาท ขึ้นไป
ผู้สื่อข่าว-ช่างภาพโทรทัศน์/ผู้ประกาศข่าว เงินเดือน 12,000 – 40,000 บาท
ระดับหัวหน้าข่าว 30,000 – 50,000 บาท
ระดับบรรณาธิการบริหาร 40,000 บาท ขึ้นไป
คอลัมนิสต์,นักเขียน นิตยสาร เงินเดือน 9,000-50,000 บาท ขึ้นไป
พนักงานบัญชี เริ่มต้นที่ 9,000 บาทขึ้นไป
พนักงานบริษัททางด้านสายงานต่างๆ เริ่มต้นที่ 10,000 บาท ขึ้นไป
สาวไซด์ไลน์ การขายวิวจะเริ่มที่ 90 หรือ 100 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง ถ้าเป็นเดือน เฉลี่ย เดือนละ 3-4 หมื่นบาท
พนักงานโรงแรม ในระดับทั่วไป เงินเดือน 4,000 บาท ขึ้นไป ไม่รวมค่า เซอร์วิส ชาร์ต
พนักงานโรงแรม แผนกต้อนรับ เงินเดือน 10,000 บาทขึ้น ไม่รวมค่าเซอร์วิส ชาร์ต
พนักงานขับรถลีมูซีน ประจําโรงแรมห้าดาว-สนามบิน เงินเดือน 16,600 บาท ขึ้นไป
โชเฟอร์ขับแท็กซี่ เฉลี่ยรายได้วันละ 250 บาท ขึ้นไป (หักค่าเช่า+น้ำมันแล้ว)
รถจักรยานยนต์รับจ้าง เฉลี่ยรายได้วันละ 300 บาท ขึ้นไป (หักค่าวิน+น้ำมันแล้ว)
เกษตรกร รายได้ขึ้นอยู่กับผลผลิตสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการทำไร่ ทำสวน ปลูกพืช ผัก ผลไม้ หรือแม้แต่การเลี้ยงสัตว์ การทำประมง
สำหรับผู้ใช้แรงงานทุกประเภท ค่าแรงขั้นต่ำ เฉลี่ยอยู่ที่วันละ 215 บาท ขึ้นไป
นี่เป็นเพียงรายได้ส่วนหนึ่งจากหลากหลายอาชีพ ไม่ใช่ทั้งหมด ยังคงเหลือพวกทำอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า พ่อค้า แม่ขาย และ ฯลฯ จะเห็นได้ว่า รายได้ ระหว่างผู้มีการศึกษา ผู้ที่ได้รับการศึกษาระดับต่ำ เศรษฐี ชนชั้นกลาง รากหญ้า ผู้มีอำนาจ กับผู้มีสิทธิแค่ตอนเลือกตั้ง ล้วนมีมูลค่่าทางค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน จึงทำให้ช่องว่างระหว่าง รวย และจน ห่างกันเยอะ จึงไม่น่าแปลกใจว่า เหตุใด ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย จึงไม่หมดสิ้นไปเสียที…

ขอขอบคุณเครดิตข้อมูลและภาพจาก : unigang