ThaiArcheep.com

หน่อไม้ฝรั่งหน่อขาว ผลิตผลที่ตลาดต่างประเทศต้องการมาก

ในทุกวันนี้หน่อไม้ฝรั่งที่ผลิตจากประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาดต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่สามารถผลิตหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างมีคุณภาพจึงเป็นที่ต้องการของตลาดสูง โดยตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการหน่อไม้ฝรั่งจากประเทศไทยก็อย่างเช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และประเทศทางแถบยุโรป ทั้งนี้ก็เพราะประเทศเหล่านี้ไม่สามารถผลิตหน่อไม้ฝรั่งได้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศได้ ยิ่งเป็น หน่อไม้ฝรั่งหน่อขาว ด้วยแล้วยิ่งเป็นที่ต้องการจนแทบจะเรียกได้ว่าในประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตหน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวเพื่อการส่งออกกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันกันเลยทีเดียว1หน่อไม้ฝรั่งหน่อขาว

หน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมาก

                อันที่จริงแล้ว หน่อไม้ฝรั่งหน่อขาว และหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียวก็คือหน่อไม้ฝรั่งชนิดเดียวกัน แต่จะต่างกันในเรื่องของกระบวนการในการปลูกที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่หน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวจะนิยมนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างเช่น หน่อไม้ฝรั่งบรรจุกระป๋อง หน่อไม้ฝรั่งแช่แข็ง หน่อไม้ฝรั่งบรรจุขวด ฯลฯ  2หน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวเป็น

หน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวเป็นชนิดเดียวกับหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียวแตกต่างกันที่วิธีปฏิบัติในการปลูกเท่านั้น

วิธีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งหน่อขาว

             สำหรับการปลูก หน่อไม้ฝรั่งหน่อขาว นั้นต้องเตรียมดินก่อนโดยการโรยปูนขาว จากนั้นก็ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์และไถดินกลบ ซึ่งการไถดินต้องไถให้ลึกไม่น้อยกว่า 30 ซม. โดยระยะการปลูกที่เหมาะสมก็คือ 50×150-200 ซม. ส่วนต้นกล้าที่จะนำมาปลูกจะต้องมีอายุ 4-6 เดือน และความสูงของต้นจะต้องมากกว่า 50 ซม. ด้วย นอกจากนี้มันจะต้องมีรากจำนวนมาก รอบๆ เหง้าต้องมีตาขนาดใหญ่ หลุมปลูกต้องลึกประมาณ 10-15 ซม. กว้าง 15 ซม. และให้ทำเนินตรงกลางหลุม จากนั้นให้วางกล้าโดยให้รากของมันแผ่กระจายบนเนินที่ทำไว้ อีกทั้งต้องให้ทิศทางของตาหันไปทางเดียวกับแถว โดยใช้ต้นกล้า 1 ต้น/หลุม แล้วให้ทำการกลบดิน ซึ่งเทคนิคที่ทำให้หน่อไม้ฝรั่งมีหน่อสีขาวก็คือ การพูนดินกลบโคน เพราะหน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวจะต้องกลบดินให้สูงกว่าหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียว ซึ่งในการเก็บผลผลิตของมันจะเก็บหน่อที่อยู่ใต้ดิน ดังนั้นความสูงของดินที่กลบจะต้องสัมพันธ์กับความยาวของหน่อที่ตลาดต้องการด้วย ซึ่งการพูนดินกลบโคนจะต้องให้สูงประมาณ 25-30 ซม. โดยทำ 2-3 ครั้ง ไปพร้อมๆ กับการใส่ปุ๋ยและการกำจัดวัชพืช และหลังเก็บเกี่ยวก็ต้องพูนดินกลบโคกไว้เช่นเดิม  3ในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งหน่อ

ในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวจะต้องพูนดินกลบโคนให้สูงกว่าหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียว

             การดูแลรักษาหน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวนั้นจะต้องดูแลในเรื่องของโรคและแมลงศัตรูพืชเป็นอย่างมาก เพราะถ้าปล่อยให้เกิดการระบาดรุนแรงจะทำให้หน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวไม่ได้คุณภาพการส่งออกตามที่ตลาดต้องการ โดยโรคที่สำคัญของหน่อไม้ฝรั่งก็คือ โรคลำต้นไหม้ โรคเซอร์คอสสปอร์ร่า โรคเน่าเปียก โรคแอนแทรคโนส โรคหน่อเน่าหรือเน่าเละ4หน่อไม้ฝรั่งหน่อขาว

หน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวไม่นิยมบริโภคแบบสด

สำหรับในประเทศไทยกลับสามารถหาหน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวเพื่อการบริโภคได้น้อยเพราะในตลาดในประเทศส่วนใหญ่มักจะมีหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียวขายเป็นส่วนมาก แต่ถ้าอยากจะรับประทานหน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวก็มักจะต้องซื้อจากที่มีการแปรรูปแล้วเช่นกันกับที่ทำส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งต้องขอบอกว่าหน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวก็มีประโยชน์และมีความอร่อยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียวเช่นกัน ดังนั้นลองหามาบริโภคกันดูแล้วจะรู้ว่ามันดีอย่างนี้นี่เองตลาดต่างประเทศจึงให้ความสนใจและต้องการมากจนผลิตเท่าไหร่ก็ขายได้หมดจนแทบไม่เหลือมาบริโภคภายในประเทศอย่างเช่นทุกวันนี้5หน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวนิยม

หน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวนิยมนำมาแปรรูป เช่น บรรจุกระป๋อง บรรจุขวด แช่แข็ง ฯลฯ6หน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวสามารถ

หน่อไม้ฝรั่งหน่อขาวสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด

อ้างอิง: http://www.dusit.com / , http://www.ppseeds.com, http://poonitafarm.blogspot.com, http://www.kasetorganic.com/,http://www.manager.co.th/  , http://www.prachatalk.com/