หน้าแรก : thaiarcheep.com » อาชีพเกษตรกรรม » ปลูกถั่วลิสง

ปลูกถั่วลิสงหลังนา รายได้เสริมหลังฤดูทำนา

------------------------ Advertisement -----------------------

ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ให้ประโยชน์มากมายอีกทั้งยังเป็นพืชบำรุงดิน และสามารถนำไปขายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย สำหรับเกษตรกรที่ทำนาสามารถปลูกถั่วลิสงในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวได้ ซึ่งสามารถปลูกได้ทั้งในพื้นที่อาศัยน้ำชลประทานและไม่อาศัยน้ำชลประทาน แต่การปลูกถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยไม่อาศัยน้ำชลประทานสามารถทำได้ในบางพื้นที่เท่านั้น

ถั่วลิสง

การเลือกพี้นที่สำหรับการปลูก
พี้นที่ทำนาที่สามารถปลูกถั่วลิสงได้ดีโดยไม่อาศัยน้ำชลประทานตลอดฤดูกาล จะต้องมีระดับน้ำใต้ผิวดินตื้นในช่วงฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าว หรือกล่าวอีกอย่างคือ มีความชื้นในดินดีในช่วงฤดูแล้ง กล่าวโดยทั่วไปพื้นที่นาดังกล่าวระดับน้ำใต้ผิวดินจะค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ หลังเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งจะอยู่ลึกไม่เกิน 1.50 – 2.00 เมตร ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน

การปลูก
นอกจากระดับน้ำใต้ผิวดินตื้นจะเป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จของการพืชฤดูแล้งในนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยไม่อาศัยน้ำชลประทานแล้ว การเตรียมดิน การเตรียมเมล็ดความลึกของการปลูก และการใช้วัสดุคลุมดินก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มผลผลิตของการปลูกพืชฤดูแล้งในนาโดยไม่อาศัยน้ำชลประทาน

การเตรียมดิน
หลังการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วรีบตัดตอซังข้าวออกจากแปลงนาและเก็บไว้ที่คันนา การตัดตอซังข้าวออกจากแปลงนาจะช่วยให้น้ำที่ขังอยู่ในแปลงนา (ถ้ามี) ควรหยอดเมล็ดลงในร่องหรือหลุมลึก 10 – 15 เซ็นติเมตร การปลูกลึกทำให้ราก ถั่วลิสงหยั่งลงไปในดินได้ลึกเพื่อดูความชื้นในดินชั้นล่างได้มาก การใช้ตอซังข้าวที่ตัดออกแล้วนำกลับมาคลุมดินหลังจากปลูกถั่วลิสงได้ประมาณ 10 – 15 วัน จะช่วยรักษาความชื้นในดินไว้ ได้นาน

การใส่ปุ๋ย
การปลูกถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าวอาจจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้ โดยอาศัยปุ๋ยที่เหลือตกค้างจากการที่ใส่ให้กับข้าว แต่ถ้าจะให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่ไร่ โดยในร่องพร้อมกับการหยอดเมล็ด

การกำจัดวัชพืช
กล่าวโดยทั่วไป การปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้งโดยไม่ให้น้ำชลประทานจะมีวัชพืชน้อยมาก ในกรณีที่มีวัชพืชเกิดขึ้นให้ใช้มือถอนออกจากแปลง

การป้องกันกำจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืชที่สำคัญในการปลูกถั่วลิสงก็คือ เสี้ยนดิน แต่การปลูกถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยที่ดินผ่านสภาพน้ำขังมาก่อนจะมีปัญหาเสี้ยนดิน้อย

การเก็บเกี่ยว
ใช้มือถอนต้นจากดินแล้วปลิดฝักออกจากต้น ถ้าดินแน่นให้ใช้จอบขุด เมื่อปลิดฝักออกจากต้นแล้ว นำฝักถั่วลิสงตากแดดแล้วนำไปขายต่อไป หรืออาจจะขายในรูปของฝักสดก็ได้ ต้นถั่วลิสงที่ปลิดฝักออกแล้วทิ้งเศษซากไว้ในแปลงนาเพื่อเป็นปุ๋ยสำหรับข้าว ต่อไปควรหยอดเมล็ดลงในร่องหรือหลุมลึก 10-15 เซนติเมตร การปลูกลึกทำให้ราก ถั่วลิสงหยั่งลงไปในดินได้ลึกเพื่อดูดความชื้นในดินชั้นล่างได้มาก การใช้ตอซังข้าวที่ตัดออกแล้วนำกลับมาคลุมดินหลังจากการปลูกถั่วลิสงได้ประมาณ 10-15 วัน จะช่วยรักษาความชื้นในดินไว้ได้นาน

 ต้นทุนการผลิตถั่วลิสงหลังนา

รายการ

จำนวน (บาท)

ค่าจ้างไถดะ

300

ค่าจ้างไถแปร

300

ค่าจ้างไถพรวน

300

ค่าเมล็ดพันธุ์ (2.5 – 3 ถัง/ไร่)

3,000

ค่าจ้างปลูก

300

ค่าปุ๋ยเคมีรองพื้น (50 กิโลกรัม/ไร่)

750

ค่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและแมลง (9 ครั้ง ๆ ละ 200 บาท)

1,800

ค่าจ้างเก็บเกี่ยว

1,500

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

8,250

ขอขอบคุณ แหล่งที่มา :  http://www.moac.go.th (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )

คำค้นหา : , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Bookmark the permalink.
บทความที่คุณอาจสนใจ
เรียนจบแล้ว ต้อง หางานทำ ใช่ป้ะ??
แฟรนไชส์ ลูกชิ้นปิ้ง-ไส้กรอก เชฟฮั่ง
แฟรนไชส์ เปิ่น กาแฟโบราณ สุดยอดความฮิต
แฟรนไชส์ อี.อาร์.เอ
แฟรนไชน์ แอร์คลีน
แฟรนไชน์ร้านงานฝีมือ โพธิ์ทอง
แฟรนไชส์ เอ็น แอนด์ บี
แฟรนไชส์ ไบโอ 2000
ขนมน้ำดอกไม้ ขนมไทยขายได้ทั้งปี
ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ ขายแค่นี้ก็เลี้ยงชีพได้
ชีสเค้กไม่ง้อชีสทำง่ายขายดี
มาการองลายจุด Macaron Polka Dot
About the Author

แสดงความคิดเห็น