หน้าแรก : thaiarcheep.com » อาชีพทำเงิน » วิธีการเลี้ยงจิ้งหรีด

การเลี้ยงจิ้งหรีด มีขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างไร

------------------------ Advertisement -----------------------

จิ้งหรีด เป็นแมลงที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะจิ้งหรีดแดงทองลาย (สะดิ้ง) มีขนาดประมาณ 4.85 ซม. x 1 ซม. มีสีน้ำตาลปนเหลือง ชอบกระโดด กินพืชเป็นอาหาร ปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงเพื่อบริโภคเป็นอาหาร โดยการทอดคั่ว แกง ห่อหมก และยำ จิ้งหรีดมีสารอาหารโปรตีนสูง ปลอดสารพิษ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาขาดสารอาหารได้ เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์เร็ว ให้ผลผลิตสูง เหมาะที่เกษตรกรจะนำมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม ไว้บริโภคและจำหน่ายเพิ่มรายได้ เนื่องจากเลี้ยงไม่มาก สามารถใช้เวลาว่างจากการเพาะปลูกมาดูแลจิ้งหรีดได้ภายในเวลา 1 ปี จะสามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้ถึง 5 รุ่น

การเลี้ยงจิ้งหรีด

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

 1. ขันไข่ บ่อละ 5 ขัน
 2. ท่อปูนพร้อมฝาปิดท่อ ขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 50 ซม. จำนวน 1 ท่อ หรือกะละมังพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง 72 ซม. สูง 30 ซม. หรือจะเป็นภาชนะที่ใส่ได้ทุกขนาด
 3. ตาข่ายไนล่อนเขียว 100 x 100 ซม. จำนวน 1 ผืน
 4. แผ่นพลาสติก ขนาด 25 x 270 ซม. จำนวน 1 ผืน
 5. ยางรัดปากบ่อหนา 1 ซม. จำนวน 1 เส้น
 6. ถาดอาหาร-น้ำ กว้าง x ยาว = 5 x 10 ซม. ลึก 1.5 ซม. 2 ถาด
 7. กระบอกไม้ไผ่ ยาว 20 ซม. ผ่าครึ่งจำนวน 10 อัน หรือกระดาษรังไข่ 3 อัน
 8. ถาดหรือถุงพลาสติกใส่ดินร่วนปนทราย หนา 2 ซม.
 9. เศษหญ้าแห้งวางหนา 2 ซม.
 10. เทปกาว

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. สร้างเรือนโรง หรือหลังคาป้องกันแดดและฝนโดยให้แดดส่องเช้าเย็น
 2. ปรับพื้นที่กำจัดมดและศัตรูจิ้งหรีด
 3. วางบ่อบนฝา ใช้ปูนผสมทรายฉาบปริ่มขอบภายในและภายนอก ป้องกันมดเข้าทำลายลูกจิ้งหรีด
 4. ติดแผ่นพลาสติกด้านบนขอบบ่อหรือกะละมังด้วยเทปกาว
 5. พันธุ์จิ้งหรีด หาพันธุ์ได้จากธรรมชาติ หรือซื้อได้โดยการคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ที่มีตัวโตแข็งแรง อวัยวะครบทุกส่วน ปัจจุบันได้พัฒนาการเลี้ยงในลักษณะขันไข่ โดยสามารถจัดซื้อจากฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อนำไปเลี้ยง ทำให้สามารถเก็บผลผลิตเป็นรุ่นๆ ได้

การให้อาหารและน้ำ

พืชอาหาร ได้แก่ ต้นอ่อนและยอดอ่อนของพืชหรือหญ้าสดทุกชนิด หญ้าขน หญ้าลูซี่ ผักตบชวา ใช้เลี้ยงจิ้งหรีดเจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูง โดย 2 วัน ให้หญ้า 1 ครั้งๆ ละ 1 กำมือโดยหญ้าเก่าไม่ต้องนำออก จะเป็นที่อาศัยของจิ้งหรีดต่อไป

อาหารเสริม รำอ่อน หรืออาหารสำเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงไก่จิ้งหรีด 1 บ่อ ใช้อาหาร 3กก./รุ่น ราคาประมาณ 15 บาท/กก. อาหารเสริมควรให้ในปริมาณที่กินหมดภายใน 2 วัน

การให้น้ำ ขวดน้ำพลาสติกเจาะรูข้างขวด 2 รู ใช้ผ้าทำความสะอาดม้วนใส่รูเพื่อให้น้ำซึมสำหรับจิ้งหรีดวัยตัวอ่อน

ภาชนะสำหรับวางไข่จิ้งหรีด ใช้ดินร่วนปนทรายและแกลบเผาใส่ขันสำหรับอาบน้ำ ใช้ฟ๊อกกี้ฉีดน้ำทุก 3 วัน พอขึ้นไม่แฉะก่อนฉีดน้ำนำถาดอาหารออกก่อน ถ้าเปียกจะเกิดเชื้อรา ใช้เฉพาะในช่วงที่มีตัวเต็มวัยที่จะวางไข่

วงจรชีวิตจิ้งหรีด

-  ระยะไข่ รูปร่างยาวเรียว คล้ายเมล็ดข้าวสาร สีน้ำตาลอ่อน ความกว้างของไข่ 5.1 มม. ความยาว 2.38 มม.

-  ระยะตัวอ่อน ลำตัวสำน้ำตาลปนเหลือง ฟักออกจากไข่ช่วงแรกยังไม่มีปีก จะเริ่มมีตุ่มปีกในเมื่อถึงกลางวัยอ่อน พอลอกคราบ 8 ครั้ง จึงเข้าสู่วัยแก่ (รวมอายุวัยอ่อนระหว่าง 42 – 55 วัน)

-  ระยะตัวเต็มวัย มีปีก 2 คู่ เพศผู้ ปีกคู่หน้าย่น มีหนาม ไว้ทำเสียง เพศเมีย มีปีกเรียบ และมีเข็มวางไข่อยู่ส่วนท้ายของลำตัว อายุวัยแก่ประมาณ 38 – 49 วัน

-  การผสมพันธุ์ ตัวเต็มวัยอายุ 3 – 4 วัน จะเริ่มผสมพันธุ์ตัวผู้จะขยับปีกคู่หน้าถูกันให้เกิดเสียงหลายจังหวะ หลายสำเนียงในการสื่อสารความหมายต่างๆ สำหรับการผสมพันธุ์จะเกิดตลอดช่วงอายุตัวเต็มวัย โดยตัวเมียจะขึ้นคร่อมบนหลังตัวผู้

-  การวางไข่ ตัวเมียเริ่มวางไข่เมื่อผสมพันธุ์ผ่านไป 3 – 4 วัน แบ่งการวางไข่เป็น 5 รุ่น วางไข่ได้เฉลี่ย 1,200 – 1,700 ฟอง/จีง โดยวางไข่ไว้ใต้ดิน และฟักออกเป็นตัวเมื่อไข่อายุครบ 7 วัน

ผลผลิต

เลี้ยง 1 บ่อ จะให้ลูกจิ้งหรีดในวัยที่สามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 5 กก./บ่อ/รุ่น

หมายเหตุ: จิ้งหรีดสามารถนำมาแปรรูปทำเป็นน้ำพริกนรก น้ำพริกตาแดง จิ้งหรดสามรส ผสมน้ำยาป่ากินกับขนมจีน ทำข้าวเกรียบ โดยเฉพาะจิ้งหรีดทอดเป็นที่นิยมบริโภคกันมาก

ทุนการผลิตและผลตอบแทน

ต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีด สามารถเลี้ยงได้ปีละ 5 รุ่น/บ่อ โดยมีค่าใช้จ่ายต่อบ่อ ดังนี้

รุ่นที่ 1 (เริ่มเลี้ยง)

 1. วัสดุในการเลี้ยง เทปกาว ลวดยางรัดบ่อ ตาข่ายมัด ถาดไข่ และหญ้าเลี้ยง  = 300 บาท
 2. ค่าพันธ์ไข่จิ้งหรีด 5 รุ่นๆ ละ 50 บาท       = 250 บาท
 3. ค่าอาหารจิ้งหรีด (อาหารไก่) 3 กก.         =   50  บาท

รวม 600 บาท

รุ่นที่ 2–5 (4 รุ่น)

 1. ค่าอาหารจิ้งหรีด (อาหารไก่) 3 กก. 50 x 4 รุ่น = 200 บาท
  รวมค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง = 850 บาท/บ่อ/ปี
ผลตอบแทน

-  จิ้งหรีดที่เลี้ยงมีผลผลิตได้ 5 กก./บ่อ/รุ่น ราคากิโลกรัมละประมาณ 100 บาท (ราคาส่ง)มีรายได้ 2,500 บาท (กำไรเฉลี่ย 1,700 บาท/บ่อ/ปี)

แหล่งข้อมูลและสอบถาม

กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ
โทร/โทรสาร 0-2940-6102
E-mail : agriman64@go.th

แหล่งที่มา :  http://www.moac.go.th (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )

คำค้นหา : , , , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Bookmark the permalink.
บทความที่คุณอาจสนใจ
แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวกะลา เย็นตาโฟตีลังกา ดำเนินกิจการด้วยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
แฟรนไชส์ ป้าอู๊ดข้าวแกงทอด
แฟรนไซส์ ซาลาเปาทับหลี
แฟรนไชส์ อี.อาร์.เอ
แฟรนไซส์เลมอนมอนสเตอร์
แฟรนไชส์ ก๋วยเตี๋ยวคุณชาย
แฟรนไชน์ รอยัล ปอร์ซเลน
แฟรนไชส์ สไปซี่ ซีเฟรช
ว่านยารักษาโรค : ว่านขันหมาก
“Faye’s” อาหารไทย อาหารอินเตอร์
ปอเปี๊ยะทอดของว่างทำเงิน
พุดดิ้งมะม่วง ขนมลูกครึ่งที่ขายดี
About the Author

84 ความคิดเห็น เกี่ยวกับบทความนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมการสนทนานี้ได้ฟรีด้านล่าง

 1. มนุษย์เกิดมา เพื่อใช้กรรม เมษายน 2, 2014 at 06:07 - Reply

  มีใครรับซื้อจิ้งหรีดบ้างครับ

 2. Peera Kaewkeeyul มีนาคม 27, 2014 at 16:37 - Reply

  เลี้ยงกันเยอะ ราคาก็แปรผันกันไปครับ

 3. อ๊อฟ ฟาร์มเลี้ยง จิ้งหรีด มีนาคม 27, 2014 at 04:29 - Reply

  ตามมาได้ครับ

 4. อ๊อฟ ฟาร์มเลี้ยง จิ้งหรีด มีนาคม 27, 2014 at 04:28 - Reply

  ที่ผมทำ หลังจากร้อง นับไปอีก 5 วันครับแล้วรองไข่ จากนั้นขุนอีกไว้ซัก 2 วันค่อยจับครับ

 5. อ๊อฟ ฟาร์มเลี้ยง จิ้งหรีด มีนาคม 27, 2014 at 04:24 - Reply

  ตอนนี้จิ้งหรีดขาดตลาด เป็นอย่างมากครับ

 6. บี้ อุกกาบาต มีนาคม 24, 2014 at 13:19 - Reply

  บางระกำมีฟาร์มจิ้งหรีด รับซื้อตัวและไข่

 7. ปุ มีนาคม 16, 2014 at 13:17 - Reply

  จำหน่ายจิ้งหรีดดำแมงสดิ้ง และไข่จิ้งหรีดดำ ไข่แมงสดิ้ง ขันละ50บาท สนใจโทร 0878782167 ปุ บุรีรัมย์

 8. bom มีนาคม 12, 2014 at 11:51 - Reply

  ขายจิ้งหรีดครับจำนวนเยอะ อยู่กำเเพงเพชรคับ ติดต่อ บอม 0816888134

 9. Chureetron Timpan มีนาคม 12, 2014 at 06:07 - Reply

  จะหาตลาดส่งจิ้งหรี้ดที่พิษณุโลกได้ที่ไหนคร๊

 10. ปริญญา ทะน้อม มีนาคม 7, 2014 at 20:57 - Reply

  ขายไข่สะดิ้งขันละ 50 บาท พร้อมพร้อมคำแนะนำตลอดการเลี้ยง ประสบณ์การผ่านร้อนผ่านหนายมาแล้ว 5ปีไม่มีตายรับประกันตลอดการเลี้ยง
  ติดต่อด่วนคุณสอง 0878761767

 11. คิ้ว มีนาคม 5, 2014 at 21:45 - Reply

  สำหรับผู้ที่สนใจจะเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะ ทุกท่านเลยที่อยู่ลพบุรี
  โดยเฉพาะคุณทิพย์ที่อยู่ลพบุรี
  เรามีที่ส่งให้ค่ะ ไม่ต้องกังวลว่าเลี้ยงแล้วจะไม่มีที่ส่งค่ะ

  สนใจติดต่อ
  คุณคิ้ว 085-6023132
  คุณแจ๊ค 089-1625755

 12. คิ้ว มีนาคม 5, 2014 at 21:40 - Reply

  “แสนสุข” ฟาร์มจิ้งหรีดค่ะ มีจิ้งหรีด ทองดำ ทองแดงและสะดิ้ง จำหน่ายในราคากันเอง อยู่ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิิจิตร
  ใครสนใจยินดีบอกวิธีและเคล็ดลับในการเลี้ยงที่ได้ผลและโตเร็ว
  สนใจติดต่อ
  คุณคิ้ว 085-6023132
  คุณแจ๊ค 089-1625755
  (ส่งทางไปรษณีย์และรถทัวร์ได้ทั่วราชอาณาจักร)

 13. อ้อม กุมภาพันธ์ 27, 2014 at 21:20 - Reply

  มีปัญหาแล้วจ่ะทำไมมันบินขึ้นมาบนขอบบ่อ อ่ะพี่ๆคนไหนเคยเจอปัญหานี้บ้างช่วยบอกวิธีแก้ด้วยนะจ่ะ

 14. Jackky กุมภาพันธ์ 11, 2014 at 11:54 - Reply

  จำหน่ายตัวจิ้งหรีด ทั้งแบบเป็นๆ และแบบต้มแล้ว

  มีพันธ์ไข่จิ้งหรีด ทองดำ ทองแดง แมงสะดิ้ง

  สนใจติดต่อ…ได้คะ

  อยู่ ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ. พิจิตร

  โทร..089-1625755 แจ๊ค , 085-6023132 คิ้ว

 15. ครูทิพย์ กุมภาพันธ์ 5, 2014 at 12:13 - Reply

  สำหรับเดือนแห่งความรักนี้ทางฟาร์มครูก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้สนใจอยากเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักมาฝากกันค่ะ
  โปรโมชั่น
  1. ลูกค้าสั่งซื้อไข่จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ ทองแดง และแมงสดิ้ง(จิ้งหรีดขาว) จากฟาร์มครูทิพย์ สั่งซื้อ 50 ขันขึ้นไปราคาขันละ 70 บาท(แถมขันพลาสติกขนาด 18 ซม.ฟรี) ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
  2.ลูกค้าสั่งซื้อไข่จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ ทองแดง และแมงสดิ้ง(จิ้งหรีดขาว) จากฟาร์มครูทิพย์ สั่งซื้อ 100 ขันขึ้นไปราคาขันละ 70 บาท(แถมขันพลาสติกขนาด 18 ซม.ฟรี)+แถมไข่ฟรี 10 ขัน ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
  3.ลูกค้าสั่งซื้อไข่จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ ทองแดง และแมงสดิ้ง(จิ้งหรีดขาว) จากฟาร์มครูทิพย์ สั่งซื้อ 300 ขันขึ้นไปราคาขันละ 70 บาท(แถมขันพลาสติกขนาด 18 ซม.ฟรี)+แถมไข่ฟรี 40 ขัน ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
  4.แนะนำวิธีการเลี้ยงและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดฟรี
  สำหรับลูกค้าที่เลี้ยงแล้วไม่รู้จะส่งขายที่ไหนฟาร์มครูทิพย์รับซื้อไม่อั้นค่ะ นำมาส่งได้ตลอดค่ะ
  สนใจโทรสั่งซื้อได้ที่ 087-8295593 (ครูทิพย์)

 16. ทิพย์ มกราคม 30, 2014 at 17:04 - Reply

  อยากเลี้ยงมากเลย ลพบุรีที่ไหนรับซื้อจิงหรีดช่วยติดต่อเราทีเลี้ยงแล้วกลัวไม่มีที่ส่ง0903659543

 17. หนิง มกราคม 26, 2014 at 21:44 - Reply

  ที่ระยองมีที่รับซื้อไหมค่ะ ตัวสะดิ่ง รับซื้อโลเท่าไหร่ค่ะ

 18. อ้อม มกราคม 25, 2014 at 19:16 - Reply

  กำลังเลี้ยงอยู๋เหมือนกันแต่ม้นตายเยอะเพราะว่ามันหนาวมากเลยตายเยอะไปหน่อย

 19. หมูอ้วน ฟันด่ะ มกราคม 24, 2014 at 06:40 - Reply

  อยู่นครพนม อ. นาหว้า มีใครเลี้ยงจิ้งหรีดบ้างอยากรู้จัก ติดต่อได้ 0898860226 นก

 20. ครูหน่อย มกราคม 23, 2014 at 13:36 - Reply

  ฟาร์มครูหน่อย ยินดีต้อนรับค่ะ

  ท่านใดที่สนใจมาศึกษาดูงานในการเลี้ยงจิ้งหรีัด
  หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มต่างๆในวิธีการเลี้ยง
  สามารถติดต่อมาที่ฟาร์มได้ตลอดค่ะ

  ฟาร์มเรามีจิ้งหรีดตัวเต็มวัยไว้ขาย
  และไข่สำหรับเพาะเลี้ยงค่ะ
  ราคา ไข่ ขันละ 50 บาท มีบริการส่งถึงบ้านค่ะถ้าไม่สะดวกมารับที่ฟาร์ม

  สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชื่อ ครูหน่อยฟาร์มจิ้งหรีด
  หรือโทร 0828611800

 21. ปราณี ขันคำ มกราคม 22, 2014 at 15:16 - Reply

  หน้าหนาวทำยังไงไม่ให้จิ้งหรีดตาย

 22. wiyeokh d okd มกราคม 15, 2014 at 08:22 - Reply

  รับซื้อจิ้งหรีด แบบตัวเป็นๆๆ จ.ชลบุรี ((ด่าน ))
  สนใจติดต่อคุณฟ้า0892757217 (ไปรับได้)

 23. Note Hd Aimnuch มกราคม 7, 2014 at 06:49 - Reply

  อยู่อ่างทองครับยังไม่มีตลาดเลยครับทำไงดี
  ช่วยบอกหน่อยเบอร์ 089-900-6318

 24. vaw มกราคม 6, 2014 at 13:50 - Reply

  กำลังจะเลี้ยงคะยุแถวคลองหลวงอยากทราบตลาดที่ส่งคะมีที่ใหนคะใกล้บ้าน

 25. บีม มกราคม 1, 2014 at 13:37 - Reply

  จำหน่ายแผงไข่กระดาษมือสอง ราคาถูก มีจำนวนมาก สนใจติดต่อ 086-5747685

 26. James ธันวาคม 19, 2013 at 14:10 - Reply

  ใครอยู่พิษณุโลกแล้วเลี้ยงจิ้งหรีดไม่รู้จะส่งไหนติดต่อมาได้นะจ๊ะ088-8145430

 27. วินัย ธันวาคม 18, 2013 at 22:38 - Reply

  กำลังเลี้ยงคับ ขอคำแนะนำหน่อยคับ หินกอง สระบุรี

 28. ต้อม ธันวาคม 16, 2013 at 10:00 - Reply

  ในการเลี้ยงจิ้งหรีดหรือทำการเกษตรอื่นใด เราอย่าพึ่งมองถึงแต่กำไรที่เราจะได้ ให้เรามองทั้งขาดทุน เท่าทุน และกำไร ผมทำมาจะ 5 ปีแล้ว ผมมีทั้ง 3 อย่าง แต่สิ่งที่ได้แน่ๆ คือประสบการณ์ และความภาคภูมิใจที่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบ ถ้าคุณชอบที่จะทำ ก็ทำไปเลยก่อนที่คุณจะไม่ได้ทำ กล้าเข้าไว้ ….สู้นะคับทุกคน ผมเชื่อทุกคนต้องทำได้….คนเลี้ยงจิ้งหรีดอำนาจเจริญ

 29. แคทพิษณุโลก ธันวาคม 13, 2013 at 01:01 - Reply

  เลี้ยงยู่คร๊แต่ไม่รู้จะส่งที่ไหนเลี้ยงอยู่พิษณุโลกคร๊ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคร๊ขอเบอร์ติดต่อคนรับซื้อหน่อยคร๊

 30. kue ธันวาคม 12, 2013 at 23:32 - Reply

  “แสนสุข” ฟาร์มจิ้งหรีดค่ะ มีจิ้งหรีด ทองดำ ทองแดงและสะดิ้ง จำหน่ายในราคากันเอง อยู่ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิิจิตร ใครสนใจยินดีบอกวิธีและเคล็ดลับในการเลี้ยงที่ได้ผลและโตเร็ว สนใจติดต่อ คุณคิ้ว 085-6023132 (ส่งทางไปรษณีย์และรถทัวร์ได้ทั่วราชอาณาจักร)

 31. มาลีถาดไข่ ธันวาคม 4, 2013 at 14:08 - Reply

  จำหน่ายถาดไข่กระดาษ, แผงไข่กระดาษ, ถาดไข่กระดาษโคราช, ถาดกระดาษ เลี้ยงจิ้งหรีด

  ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิต

  สนใจติดต่อ 089-948-3629 ก้อย

  http://eggsuranakorn.blogspot.com

 32. นำ้อ้อยจ้า พฤศจิกายน 30, 2013 at 13:55 - Reply

  ใครสนใจ ซื้อแผงไข่กระดาษ ไปเลี้ยงจิ้งหรีด สอบถามได้นะค่ะ ราคากันเองค่ะ สนใจ ติดต่อ 0877169739 (อ้อยค่ะ)

 33. ตี พฤศจิกายน 18, 2013 at 22:43 - Reply

  อย่าเชื่อข่าวลือนะว่าเลี้ยงจิ้งหรีดจะรวยเจ๊งแน่นอนมันกินจุมากขาดทุนเกือบทุกเดือนถึงได้ก็ไม่คุ้มขอบอกใครเลี้ยงจนแน่นอน

 34. คนกำแพง พฤศจิกายน 18, 2013 at 20:38 - Reply

  เลี้ยงจิ้งหรีดได้20วันแล้วตัวใหญ่มากๆมีตลาดที่ไหนรับซื้อบางคะ

 35. ตี พฤศจิกายน 18, 2013 at 20:01 - Reply

  ถ้าใครชวนเลี้ยงจิ้งหรีดห้ามเลี้ยงตามมันยุยงเด็ดขาดผมเจอมาแล้วมันหลอกให้เราซื้อไขมันผมหมดไปหลายหมืนสุดท้ายก็ขายไม่ได้ตอนไปซื้อพวกมันก็บอกว่ามาขายให้ผมๆซื้อหมดแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่เอามันจะติต่างๆนาๆว่าไม่มีไขไม่สะอาดตัวไม่โตสุดท้ายก็ไม่เอา ขอย้ำใครคิดจะเลี้ยงห้ามเลี้ยงเด็ดขาด

 36. วรวิทย์ ยานะวงศ์ พฤศจิกายน 18, 2013 at 11:13 - Reply

  แถวพัทยากลางมีคนเลี้ยงไหมครับ ถ้ามีขอเบอร์ติดต่อด้วยครับ อยากขอดูตัวอย่างการเลี้ยงครับ.

 37. ลดาวัลย์ พฤศจิกายน 16, 2013 at 16:35 - Reply

  กำลังเลี้ยงอยู่ที่เขตคลองสามวาค่ะ พันธุ์ทองดำ โตเร็ว ลี้ยงง่าย ตอนนี้อายุ 16 วันแล้วค่ะ

  • อุ่นไอสปา ธันวาคม 7, 2013 at 16:22 - Reply

   อยู่ช่วงใหนคะ

 38. phung ตุลาคม 27, 2013 at 15:42 - Reply

  มีไข่แมงสะดิ้งขายค่ะ ขันละ 50 บาท อยู่ไกลสามารถส่งไปพร้อมรถตู้ หรือรถทัวร์ได้ค่ะ สนใจติดต่อได้ค่ะ 0866306340 ผึ้งค่ะ

 39. Thaworn Noktoa ตุลาคม 24, 2013 at 05:50 - Reply

  เลี้ยงอยุ่ทำไข่เป็นงวดที่ 2 สนุกมีความสุขกับพวกเขาเลี้ยงก็ง่ายให้อะไรก็กินหมด ตอนนี้มีปัญหาโตไม่ทันคนกิน55555

 40. Komson Jopimai ตุลาคม 21, 2013 at 07:37 - Reply

  กะลังเลี้ยง เพิ่งเริ่มส่งเสียงร้องได้2วัน อีกกี่วันจะรองไข่ได้

 41. ชยาภรณ์ ตุลาคม 16, 2013 at 10:29 - Reply

  กำลังจะตกงานอยากเลี้ยงเป็นอาชีพตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ว่าเลี้ยงอย่าง

 42. Alive Heart ตุลาคม 14, 2013 at 22:00 - Reply

  กำลังเลี้ยงอยู่เหมือนกันค่ะได้ 22วััันแล้วแต่ยังไม่มีที่ส่งเลยค่ะใครพอทราบบ้างว่าที่พิจิตรมีที่ส่งทีทใหนบ้าง

 43. สท้าน เทพธานี ตุลาคม 7, 2013 at 12:58 - Reply

  อยากเลี้ยงมากช้วยแสดงความคิดเห็นหน่อยครับ

 44. มู๋ออย อมยิ้มยิ้มแฉ่ง ตุลาคม 3, 2013 at 11:49 - Reply

  เลี้ยงอยู่ค่ะ ตอนนี้เยอะมากเลย กำลังโตเลย

 45. ศักดิธัช ขานสันเทียะ กันยายน 27, 2013 at 19:50 - Reply

  ที่บ้านก็เลี้ยงจิ้งหรีด
  แต่ม่ายรู้ว่าแม่ส่งที่ไหน

 46. นายภูวิศ กรเดชน์โอฬาร กันยายน 25, 2013 at 19:04 - Reply

  อยากจะทำเป็นโครงการเลี้ยงไม่ทราบว่าต้องใช้เงินทุนและระยะเวลาในการดำเนินการนานเท่าไหร่ กว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อจำหน่ายได้ครับ ตลาดมีแล้วที่จังหวัดมหาสารคาม ครับ

 47. นายภูวิศ กรเดชน์โอฬาร กันยายน 25, 2013 at 19:00 - Reply

  ต้องการเลี้ยงจิ้งหรีดครับแต่ยังขาดประสบการณ์

 48. ทราฟาลก้า ลอว์ กันยายน 25, 2013 at 00:02 - Reply

  อยากเลี้ยงเหมือนกันครับ แต่ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนดี อยู่นครศรีธรรมราช ครับ

 49. kik กันยายน 20, 2013 at 15:21 - Reply

  รับซื้ิอสะดิ้งจำนวนมาก ๆๆๆ ราคาซื้อ 80 บาท / กก

  สนใจ โทร ด่วน ๆๆ 0812562649

 50. พยงค์ ขาวทอง กันยายน 10, 2013 at 12:31 - Reply

  สนใจเลี้ยงแต่งไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหน้

 51. นะ สิงหาคม 23, 2013 at 15:09 - Reply

  มีแมงสะดิ้ง80-100กก. ใครต้องการโทรมาที่เบอร์0820817002

 52. อ๊อฟฟาร์มจิ้งหรีด สิงหาคม 5, 2013 at 09:20 - Reply

  สนใจเลี้ยงจิ้งหรีด พันธุ์ทองแดง มีไข่จำหน่ายถาดใหญ่ละ 250บาท วางไข่ให้3 คืน ไข่เพียบซื้อไปไม่ผิดหวัง เลี้ยงง่ายโตเร็วน้ำหนักดี ตัวเป็นๆ หรือน๊อคแล้ว กิโลละ 200 ถ้ามารับเอง 150 เลี้ยงอยู่ สมุทรสาคร ติดต่อ คุณอ๊อฟ 081-0111375

 53. ปิยพร สิงหาคม 5, 2013 at 08:56 - Reply

  พึ่งเลี้ยงค่ะไม่เคยเลี้ยง
  เลี้ยงอยู่ อ.บ้านหมอ สระบุรี
  คอกเล็กๆเองลองเลี้ยงดูเพื่อจะได้เป็นอาชีพค่ะ
  ใครอยู่ใกล้อยากดูแวะมาได้

 54. Tom กรกฎาคม 29, 2013 at 11:58 - Reply

  สุดยอดมากเลี้ยงตัวเองได้ด้วย

 55. เพรช นครปฐม กรกฎาคม 22, 2013 at 08:55 - Reply

  ถ้าคิดที่จะเลือก ก้ต้องคิด ที่จะเสีย

 56. เพลินเพลง รสโฉม กรกฎาคม 20, 2013 at 17:08 - Reply

  ตลาดที่รับซื้อในกรุงเทพอยู่ท่ไหนคะ รับซื้อกิโลละเท่าไหร่คะ

 57. ฟาร์มจิ้งหรีดพรหมศิริ กรกฎาคม 10, 2013 at 10:26 - Reply

  ขอเชิญพบกันที่ Face book ฟาร์มจิ้งหรีด พรหมศิริ

 58. วิภาวี แก้วไทรอินทร์ กรกฎาคม 7, 2013 at 23:54 - Reply

  ถ้าเลี้ยงแล้วใครรับซื้อต้องขายยังไงโลละเท่าไรตอบด้วยเพราะกำลังจะเลี้ยง

 59. ครูหนุ่ย มิถุนายน 11, 2013 at 22:15 - Reply

  ขายไข่จิ้งหรีดราคาถูก 3 ขัน 100 บาท (ทองดำ ทองแดง) รับรองไข่เยอะมากไม่ผิดหวัง ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
  สำหรับผู้ที่สนใจการเลี้ยงจิ้งหรีดไว้กินหรือขาย ยินดีให้แนะนำและวิธีการเลี้ยงให้ประสบผลสำเร็จฟรี และขอเสนอสินค้าในการเลี้ยงดังนี้
  1. ไข่จิ้งหรีด 3 ขัน 100 บาท
  2. แผงไข่กระดาษแผงละ 2 บาท
  *** การขนส่งค่อยคุยกันนะคับ
  *** สนใจติดต่อ คุณหนุ่ย โทร…(0801620982 0821452558 ) ระบบ12Call )

 60. นัท พฤษภาคม 28, 2013 at 09:57 - Reply

  อยากเลี้ยงครับ พอจะมีวิธีจับจิ้งหรีดตามธรรมชาติมั้ยครับ

 61. rewcano พฤษภาคม 21, 2013 at 08:35 - Reply

  ตลาดรับมีที่ไหนบางครับ

 62. benja พฤษภาคม 20, 2013 at 16:30 - Reply

  สนใจเลี้ยงคะ ใครพอจะทราบมั้ยคะว่าตลาดรับซื้อในกรุงเทพมีที่ไหนบ้างคะ

 63. โจ๊ก พฤษภาคม 17, 2013 at 13:36 - Reply

  อยากได้ ไข่ ทองดำ ครับ ใครมี ติดต่อกลับด้วยนะครับ 087-9092494

 64. อยากเลี้ยงครับ

 65. Mana Love เมษายน 30, 2013 at 16:52 - Reply

  เลี้ยงไม่เยอะ ใส้กล่องยาว80เชนต์กว้าง50เชนต์ มันน่ารักมากๆๆ กำลังอ้วนเลย พึ่งได้5วันค่ะ

 66. ชนากานต์ อยู่สาโก เมษายน 29, 2013 at 13:29 - Reply

  แม่หนูกำลังจะเลี้ยง

 67. AlexFood CookingStudio เมษายน 28, 2013 at 06:00 - Reply

  กำลังศึกษาข้อมูลการเลี้ยงจะทำตลาดที่ภูเก๊ต

  • TaYa Trang เมษายน 28, 2013 at 12:23 - Reply

   ดีจังถ้ามีตลาดส่งออกที่ภูเก็ต

  • ถ้าคิดที่จะเลือก ก้ต้องคิด ที่จะเสีย มิถุนายน 10, 2013 at 16:06 - Reply

   เราเลี้ยงที่พังงาคับ เลี้ยงง่าย เดือนเด่วเก้บผลผลิตได้ อร่อยก่าวเพราะสด+ไข่เต้มท้อง

 68. Mana Love เมษายน 27, 2013 at 16:13 - Reply

  กำลังลองเลี้ยงดู

 69. ฟาร์มจิ้งหรีด พรหมศิริ เมษายน 26, 2013 at 23:11 - Reply

  ขอเชิญไปชมการเลี้ยงจิ้งหรีด ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100005625282255

 70. บัณฑิต เมษายน 25, 2013 at 21:26 - Reply

  ไร่ปั้นเดือนฟาร์ม จำหน่ายจิ้งหรีดและไข่จิ้งหรีดพันธุ์สะดิ้งและพันธุ์ทองดำทองแดง พร้อมแนะนำการเลี้ยงให้ได้ผลแบบสามารถทำเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักได้เลย และสายพันธุ์จิ้งหรีดที่เราจำหน่าย ทางฟาร์มได้ปรับปรุงสายให้มีความแข็งแรง เมื่อนำไข่จิ้งหรีดไปฟักเลี้ยงต่อ จะได้จิ้งหรีดที่แข็งแรงทนทานต่อโรค ตัวโต เป็นที่ต้องการของแม่ค้าทอดจิ้งหรีด ไข่พันธุ์สะดิ้งราคาขันละ 50 บาท ไข่พันธุ์ทองดำทองแดงราคาขันละ 60 บาทฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดอยู่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สามาถจัดส่งไข่จิ้งหรีดได้ทั่วประเทศทางไปษณีย์ สนใจสอบถามเพิ่มเติม 084-7935345 บัณฑิต

 71. ครูทิพย์ เมษายน 24, 2013 at 12:36 - Reply

  สวัสดีค่ะ เลี้ยงจิ้งหรีดเหมือนกันค่ะหากคุณตี๋.ศาลเจ้าไก่ต่อ(นครสวรรค์) สนใจเชิญมาดูงานได้นะคะ ที่บ้านสระตายม ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ จิ้งหรีดของเรารุ่นหนึ่งจะจับได้วันที่ 29 เมษายน 56 นี้ค่ะ ส่วนอีกรุ่นกำลังจะรองไข่ได้วันที่ 25 เมษายน 56 นี้ สนใจสั่งไข่หรือสอบถามข้อมูลการเลี้ยงได้ที่เบอร์ 087-8295593 ครูทิพย์ค่ะ

 72. Mana Love เมษายน 22, 2013 at 04:06 - Reply

  ลองเลี้ยงดูแล้วมันกินกันเห็นแต่หัว ใจออกเลย

 73. ตี๋.ศาลเจ้าไก่ต่อ(นครสวรรค์) เมษายน 12, 2013 at 06:44 - Reply

  อยากหัดเลี้ยงจิ้งหรีดบ้าง ขอข้อมูลอย่างละเอียด สำหรับกูรูทุกๆท่านด้วยครับผม

 74. บอย เมษายน 11, 2013 at 00:05 - Reply

  ส้นใจเลี้ยงจิ้งหรีด ขอคำแนะนำด้วยคำ มือใหม่

  • บอย เมษายน 11, 2013 at 00:06 - Reply

   ต้องการไข่จิ้งหรีด และขอคำปรึกษา 0873987617

 75. ต้อม เมษายน 9, 2013 at 11:19 - Reply

  ติดต่อสอบถามได้นะคับ 0819763370

 76. วาสนา เมษายน 8, 2013 at 15:39 - Reply

  อยากไดข้อมูลการเลียงจิ้งหรีดคะ

 77. ต้อม เมษายน 4, 2013 at 10:40 - Reply

  ขายไข่จิ้งหรีดราคาถูก 3 ขัน 100 บาท (ทองดำ ทองแดง) รับรองไข่เยอะมากไม่ผิดหวัง อำนาจเจริญ
  สำหรับผู้ที่สนใจการเลี้ยงจิ้งหรีดไว้กินหรือขาย ยินดีให้แนะนำและวิธีการเลี้ยงให้ประสบผลสำเร็จฟรี และขอเสนอสินค้าในการเลี้ยงดังนี้
  1. ไข่จิ้งหรีด 3 ขัน 100 บาท
  2. กล่องฟิวเจอร์บอร์ดสำเร็จรูปนำไปเลี้ยงได้เลย กล่องละ 220 บาท (ขนาด 180*66 ซม.)
  3. แผงไข่กระดาษแผงละ 2 บาท
  4. สำลีใยผ้าถุงใหญ่ 120 บาท (เก็บน้ำและความชื้นได้นาน)
  *** การขนส่งค่อยคุยกันนะคับ
  *** สนใจติดต่อ ต้อม โทร…(081-9763370 ระบบ12Call ) (082-3773387 ระบบ DTAC )
  *** อีเมล์ artit_tomkoong@hotmail.com
  *** Facebook ชื่อ ต้อมคุง น้องนาข้าว
  *** ปรับปรุงข้อมูล 15 มี.ค 56

 78. ต้อม เมษายน 4, 2013 at 09:17 - Reply

  ขอแชประสบการณ์นะคับ
  หน้าหนาวจิ้งหรีดหนาวตาย…ไม่ค่อยกินอาหาร
  แต่ช่วงหน้าร้อนจิ้งหรีดไม่ค่อยตายและกินอาหารดี ก็แสดงว่าจิ้งหรีดไม่ชอบอากาศหนาว ผมจึงติดไฟกระจายความร้อนให้กับจิ้งหรีดตั้งแต่เล็ก พอโตได้ซัก 3 อาทิตย์ ค่อยหยุดให้แสงความร้อนคับ

  ส่วนคุณพี่สายใจ นะคับ เรื่องรอกคลาบแล้วตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาคับ บางครั้งตัวที่แข็งแรงกว่าก็จะกัดกินตัวที่อ่อนแอกว่า
  เหลือตายเราถึงได้คับ

 79. Anonymous มีนาคม 21, 2013 at 10:27 - Reply

  ทำไมตอนน่าหนาวแล้วจิ้งหรีดมันตายคัฟ
  อย่างนี้็ขาดทุนยับเลย

 80. สายใจ สถาวร มีนาคม 5, 2013 at 13:45 - Reply

  เลี้ยงจิ้งหรีดพอโตขึ้นมานิดหนึ่งแล้วมันรอกคลาบแล้วตายเป็นบางส่วนเป็นเพราะสาเหตุใด

แสดงความคิดเห็น