หน้าแรก : thaiarcheep.com » อาชีพทำเงิน » วิธีการเลี้ยงจิ้งหรีด

การเลี้ยงจิ้งหรีด มีขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างไร

------------------------ Advertisement -----------------------

จิ้งหรีด เป็นแมลงที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะจิ้งหรีดแดงทองลาย (สะดิ้ง) มีขนาดประมาณ 4.85 ซม. x 1 ซม. มีสีน้ำตาลปนเหลือง ชอบกระโดด กินพืชเป็นอาหาร ปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงเพื่อบริโภคเป็นอาหาร โดยการทอดคั่ว แกง ห่อหมก และยำ จิ้งหรีดมีสารอาหารโปรตีนสูง ปลอดสารพิษ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาขาดสารอาหารได้ เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์เร็ว ให้ผลผลิตสูง เหมาะที่เกษตรกรจะนำมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม ไว้บริโภคและจำหน่ายเพิ่มรายได้ เนื่องจากเลี้ยงไม่มาก สามารถใช้เวลาว่างจากการเพาะปลูกมาดูแลจิ้งหรีดได้ภายในเวลา 1 ปี จะสามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้ถึง 5 รุ่น

การเลี้ยงจิ้งหรีด

ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้

 1. ขันไข่ บ่อละ 5 ขัน
 2. ท่อปูนพร้อมฝาปิดท่อ ขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 50 ซม. จำนวน 1 ท่อ หรือกะละมังพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง 72 ซม. สูง 30 ซม. หรือจะเป็นภาชนะที่ใส่ได้ทุกขนาด
 3. ตาข่ายไนล่อนเขียว 100 x 100 ซม. จำนวน 1 ผืน
 4. แผ่นพลาสติก ขนาด 25 x 270 ซม. จำนวน 1 ผืน
 5. ยางรัดปากบ่อหนา 1 ซม. จำนวน 1 เส้น
 6. ถาดอาหาร-น้ำ กว้าง x ยาว = 5 x 10 ซม. ลึก 1.5 ซม. 2 ถาด
 7. กระบอกไม้ไผ่ ยาว 20 ซม. ผ่าครึ่งจำนวน 10 อัน หรือกระดาษรังไข่ 3 อัน
 8. ถาดหรือถุงพลาสติกใส่ดินร่วนปนทราย หนา 2 ซม.
 9. เศษหญ้าแห้งวางหนา 2 ซม.
 10. เทปกาว

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. สร้างเรือนโรง หรือหลังคาป้องกันแดดและฝนโดยให้แดดส่องเช้าเย็น
 2. ปรับพื้นที่กำจัดมดและศัตรูจิ้งหรีด
 3. วางบ่อบนฝา ใช้ปูนผสมทรายฉาบปริ่มขอบภายในและภายนอก ป้องกันมดเข้าทำลายลูกจิ้งหรีด
 4. ติดแผ่นพลาสติกด้านบนขอบบ่อหรือกะละมังด้วยเทปกาว
 5. พันธุ์จิ้งหรีด หาพันธุ์ได้จากธรรมชาติ หรือซื้อได้โดยการคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ที่มีตัวโตแข็งแรง อวัยวะครบทุกส่วน ปัจจุบันได้พัฒนาการเลี้ยงในลักษณะขันไข่ โดยสามารถจัดซื้อจากฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อนำไปเลี้ยง ทำให้สามารถเก็บผลผลิตเป็นรุ่นๆ ได้

การให้อาหารและน้ำ

พืชอาหาร ได้แก่ ต้นอ่อนและยอดอ่อนของพืชหรือหญ้าสดทุกชนิด หญ้าขน หญ้าลูซี่ ผักตบชวา ใช้เลี้ยงจิ้งหรีดเจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูง โดย 2 วัน ให้หญ้า 1 ครั้งๆ ละ 1 กำมือโดยหญ้าเก่าไม่ต้องนำออก จะเป็นที่อาศัยของจิ้งหรีดต่อไป

อาหารเสริม รำอ่อน หรืออาหารสำเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงไก่จิ้งหรีด 1 บ่อ ใช้อาหาร 3กก./รุ่น ราคาประมาณ 15 บาท/กก. อาหารเสริมควรให้ในปริมาณที่กินหมดภายใน 2 วัน

การให้น้ำ ขวดน้ำพลาสติกเจาะรูข้างขวด 2 รู ใช้ผ้าทำความสะอาดม้วนใส่รูเพื่อให้น้ำซึมสำหรับจิ้งหรีดวัยตัวอ่อน

ภาชนะสำหรับวางไข่จิ้งหรีด ใช้ดินร่วนปนทรายและแกลบเผาใส่ขันสำหรับอาบน้ำ ใช้ฟ๊อกกี้ฉีดน้ำทุก 3 วัน พอขึ้นไม่แฉะก่อนฉีดน้ำนำถาดอาหารออกก่อน ถ้าเปียกจะเกิดเชื้อรา ใช้เฉพาะในช่วงที่มีตัวเต็มวัยที่จะวางไข่

วงจรชีวิตจิ้งหรีด

-  ระยะไข่ รูปร่างยาวเรียว คล้ายเมล็ดข้าวสาร สีน้ำตาลอ่อน ความกว้างของไข่ 5.1 มม. ความยาว 2.38 มม.

-  ระยะตัวอ่อน ลำตัวสำน้ำตาลปนเหลือง ฟักออกจากไข่ช่วงแรกยังไม่มีปีก จะเริ่มมีตุ่มปีกในเมื่อถึงกลางวัยอ่อน พอลอกคราบ 8 ครั้ง จึงเข้าสู่วัยแก่ (รวมอายุวัยอ่อนระหว่าง 42 – 55 วัน)

-  ระยะตัวเต็มวัย มีปีก 2 คู่ เพศผู้ ปีกคู่หน้าย่น มีหนาม ไว้ทำเสียง เพศเมีย มีปีกเรียบ และมีเข็มวางไข่อยู่ส่วนท้ายของลำตัว อายุวัยแก่ประมาณ 38 – 49 วัน

-  การผสมพันธุ์ ตัวเต็มวัยอายุ 3 – 4 วัน จะเริ่มผสมพันธุ์ตัวผู้จะขยับปีกคู่หน้าถูกันให้เกิดเสียงหลายจังหวะ หลายสำเนียงในการสื่อสารความหมายต่างๆ สำหรับการผสมพันธุ์จะเกิดตลอดช่วงอายุตัวเต็มวัย โดยตัวเมียจะขึ้นคร่อมบนหลังตัวผู้

-  การวางไข่ ตัวเมียเริ่มวางไข่เมื่อผสมพันธุ์ผ่านไป 3 – 4 วัน แบ่งการวางไข่เป็น 5 รุ่น วางไข่ได้เฉลี่ย 1,200 – 1,700 ฟอง/จีง โดยวางไข่ไว้ใต้ดิน และฟักออกเป็นตัวเมื่อไข่อายุครบ 7 วัน

ผลผลิต

เลี้ยง 1 บ่อ จะให้ลูกจิ้งหรีดในวัยที่สามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 5 กก./บ่อ/รุ่น

หมายเหตุ: จิ้งหรีดสามารถนำมาแปรรูปทำเป็นน้ำพริกนรก น้ำพริกตาแดง จิ้งหรดสามรส ผสมน้ำยาป่ากินกับขนมจีน ทำข้าวเกรียบ โดยเฉพาะจิ้งหรีดทอดเป็นที่นิยมบริโภคกันมาก

ทุนการผลิตและผลตอบแทน

ต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีด สามารถเลี้ยงได้ปีละ 5 รุ่น/บ่อ โดยมีค่าใช้จ่ายต่อบ่อ ดังนี้

รุ่นที่ 1 (เริ่มเลี้ยง)

 1. วัสดุในการเลี้ยง เทปกาว ลวดยางรัดบ่อ ตาข่ายมัด ถาดไข่ และหญ้าเลี้ยง  = 300 บาท
 2. ค่าพันธ์ไข่จิ้งหรีด 5 รุ่นๆ ละ 50 บาท       = 250 บาท
 3. ค่าอาหารจิ้งหรีด (อาหารไก่) 3 กก.         =   50  บาท

รวม 600 บาท

รุ่นที่ 2–5 (4 รุ่น)

 1. ค่าอาหารจิ้งหรีด (อาหารไก่) 3 กก. 50 x 4 รุ่น = 200 บาท
  รวมค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง = 850 บาท/บ่อ/ปี
ผลตอบแทน

-  จิ้งหรีดที่เลี้ยงมีผลผลิตได้ 5 กก./บ่อ/รุ่น ราคากิโลกรัมละประมาณ 100 บาท (ราคาส่ง)มีรายได้ 2,500 บาท (กำไรเฉลี่ย 1,700 บาท/บ่อ/ปี)

แหล่งข้อมูลและสอบถาม

กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ
โทร/โทรสาร 0-2940-6102
E-mail : agriman64@go.th

แหล่งที่มา :  http://www.moac.go.th (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )

คำค้นหา : , , , , , , , . Bookmark the permalink.
บทความที่คุณอาจสนใจ
ขายของออนไลน์ เริ่มต้นอย่างไรดีกับการขายสินค้าออนไลน์
ทำบัญชีบันทึกรายรับ - รายจ่าย วางแผนการเงินให้ถูกต้อง
อาชีพเสริม รับจ้างเขียนบทความออนไลน์ เขียนข่าว เขียนบล็อก สร้างรายได้
แค่มีเงิน 1,000 บาท ก็เริ่มลงทุนกับ แฟรนไชส์ มารวย ปิ้ง แซ่บ ได้แล้ว
ความอร่อยใหม่ของ แฟรนไชส์ พิซซ่าไทย ที่มีให้เลือกกว่า 25 หน้า
แฟรนไชส์ ฮ่องเต้ เป็ดย่างไฮโซ
แฟรนไซส์สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ อินเตอร์แมท
แฟรนไชส์ ไอติมผัด Teppan Toast
แฟรนไซส์ชาปักษ์ใต้
แฟรนไซส์ไอติมทอดสำเร็จรูป (ไม่เสียค่าเฟรนไชส์)
แฟรนไชส์ โมโนเครป
มะเขือเทศ ต่อต้านอนุมูลอิสระ ต่อต้านมะเร็ง
About the Author

84 ความคิดเห็น เกี่ยวกับบทความนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมการสนทนานี้ได้ฟรีด้านล่าง

 1. มนุษย์เกิดมา เพื่อใช้กรรม เมษายน 2, 2014 at 06:07 - Reply

  มีใครรับซื้อจิ้งหรีดบ้างครับ

 2. Peera Kaewkeeyul มีนาคม 27, 2014 at 16:37 - Reply

  เลี้ยงกันเยอะ ราคาก็แปรผันกันไปครับ

 3. อ๊อฟ ฟาร์มเลี้ยง จิ้งหรีด มีนาคม 27, 2014 at 04:29 - Reply

  ตามมาได้ครับ

 4. อ๊อฟ ฟาร์มเลี้ยง จิ้งหรีด มีนาคม 27, 2014 at 04:28 - Reply

  ที่ผมทำ หลังจากร้อง นับไปอีก 5 วันครับแล้วรองไข่ จากนั้นขุนอีกไว้ซัก 2 วันค่อยจับครับ

 5. อ๊อฟ ฟาร์มเลี้ยง จิ้งหรีด มีนาคม 27, 2014 at 04:24 - Reply

  ตอนนี้จิ้งหรีดขาดตลาด เป็นอย่างมากครับ

 6. บี้ อุกกาบาต มีนาคม 24, 2014 at 13:19 - Reply

  บางระกำมีฟาร์มจิ้งหรีด รับซื้อตัวและไข่

 7. ปุ มีนาคม 16, 2014 at 13:17 - Reply

  จำหน่ายจิ้งหรีดดำแมงสดิ้ง และไข่จิ้งหรีดดำ ไข่แมงสดิ้ง ขันละ50บาท สนใจโทร 0878782167 ปุ บุรีรัมย์

 8. bom มีนาคม 12, 2014 at 11:51 - Reply

  ขายจิ้งหรีดครับจำนวนเยอะ อยู่กำเเพงเพชรคับ ติดต่อ บอม 0816888134

 9. Chureetron Timpan มีนาคม 12, 2014 at 06:07 - Reply

  จะหาตลาดส่งจิ้งหรี้ดที่พิษณุโลกได้ที่ไหนคร๊

 10. ปริญญา ทะน้อม มีนาคม 7, 2014 at 20:57 - Reply

  ขายไข่สะดิ้งขันละ 50 บาท พร้อมพร้อมคำแนะนำตลอดการเลี้ยง ประสบณ์การผ่านร้อนผ่านหนายมาแล้ว 5ปีไม่มีตายรับประกันตลอดการเลี้ยง
  ติดต่อด่วนคุณสอง 0878761767

 11. คิ้ว มีนาคม 5, 2014 at 21:45 - Reply

  สำหรับผู้ที่สนใจจะเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะ ทุกท่านเลยที่อยู่ลพบุรี
  โดยเฉพาะคุณทิพย์ที่อยู่ลพบุรี
  เรามีที่ส่งให้ค่ะ ไม่ต้องกังวลว่าเลี้ยงแล้วจะไม่มีที่ส่งค่ะ

  สนใจติดต่อ
  คุณคิ้ว 085-6023132
  คุณแจ๊ค 089-1625755

 12. คิ้ว มีนาคม 5, 2014 at 21:40 - Reply

  “แสนสุข” ฟาร์มจิ้งหรีดค่ะ มีจิ้งหรีด ทองดำ ทองแดงและสะดิ้ง จำหน่ายในราคากันเอง อยู่ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิิจิตร
  ใครสนใจยินดีบอกวิธีและเคล็ดลับในการเลี้ยงที่ได้ผลและโตเร็ว
  สนใจติดต่อ
  คุณคิ้ว 085-6023132
  คุณแจ๊ค 089-1625755
  (ส่งทางไปรษณีย์และรถทัวร์ได้ทั่วราชอาณาจักร)

 13. อ้อม กุมภาพันธ์ 27, 2014 at 21:20 - Reply

  มีปัญหาแล้วจ่ะทำไมมันบินขึ้นมาบนขอบบ่อ อ่ะพี่ๆคนไหนเคยเจอปัญหานี้บ้างช่วยบอกวิธีแก้ด้วยนะจ่ะ

 14. Jackky กุมภาพันธ์ 11, 2014 at 11:54 - Reply

  จำหน่ายตัวจิ้งหรีด ทั้งแบบเป็นๆ และแบบต้มแล้ว

  มีพันธ์ไข่จิ้งหรีด ทองดำ ทองแดง แมงสะดิ้ง

  สนใจติดต่อ…ได้คะ

  อยู่ ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ. พิจิตร

  โทร..089-1625755 แจ๊ค , 085-6023132 คิ้ว

 15. ครูทิพย์ กุมภาพันธ์ 5, 2014 at 12:13 - Reply

  สำหรับเดือนแห่งความรักนี้ทางฟาร์มครูก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้สนใจอยากเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักมาฝากกันค่ะ
  โปรโมชั่น
  1. ลูกค้าสั่งซื้อไข่จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ ทองแดง และแมงสดิ้ง(จิ้งหรีดขาว) จากฟาร์มครูทิพย์ สั่งซื้อ 50 ขันขึ้นไปราคาขันละ 70 บาท(แถมขันพลาสติกขนาด 18 ซม.ฟรี) ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
  2.ลูกค้าสั่งซื้อไข่จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ ทองแดง และแมงสดิ้ง(จิ้งหรีดขาว) จากฟาร์มครูทิพย์ สั่งซื้อ 100 ขันขึ้นไปราคาขันละ 70 บาท(แถมขันพลาสติกขนาด 18 ซม.ฟรี)+แถมไข่ฟรี 10 ขัน ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
  3.ลูกค้าสั่งซื้อไข่จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ ทองแดง และแมงสดิ้ง(จิ้งหรีดขาว) จากฟาร์มครูทิพย์ สั่งซื้อ 300 ขันขึ้นไปราคาขันละ 70 บาท(แถมขันพลาสติกขนาด 18 ซม.ฟรี)+แถมไข่ฟรี 40 ขัน ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
  4.แนะนำวิธีการเลี้ยงและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดฟรี
  สำหรับลูกค้าที่เลี้ยงแล้วไม่รู้จะส่งขายที่ไหนฟาร์มครูทิพย์รับซื้อไม่อั้นค่ะ นำมาส่งได้ตลอดค่ะ
  สนใจโทรสั่งซื้อได้ที่ 087-8295593 (ครูทิพย์)

 16. ทิพย์ มกราคม 30, 2014 at 17:04 - Reply

  อยากเลี้ยงมากเลย ลพบุรีที่ไหนรับซื้อจิงหรีดช่วยติดต่อเราทีเลี้ยงแล้วกลัวไม่มีที่ส่ง0903659543

 17. หนิง มกราคม 26, 2014 at 21:44 - Reply

  ที่ระยองมีที่รับซื้อไหมค่ะ ตัวสะดิ่ง รับซื้อโลเท่าไหร่ค่ะ

 18. อ้อม มกราคม 25, 2014 at 19:16 - Reply

  กำลังเลี้ยงอยู๋เหมือนกันแต่ม้นตายเยอะเพราะว่ามันหนาวมากเลยตายเยอะไปหน่อย

 19. หมูอ้วน ฟันด่ะ มกราคม 24, 2014 at 06:40 - Reply

  อยู่นครพนม อ. นาหว้า มีใครเลี้ยงจิ้งหรีดบ้างอยากรู้จัก ติดต่อได้ 0898860226 นก

 20. ครูหน่อย มกราคม 23, 2014 at 13:36 - Reply

  ฟาร์มครูหน่อย ยินดีต้อนรับค่ะ

  ท่านใดที่สนใจมาศึกษาดูงานในการเลี้ยงจิ้งหรีัด
  หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มต่างๆในวิธีการเลี้ยง
  สามารถติดต่อมาที่ฟาร์มได้ตลอดค่ะ

  ฟาร์มเรามีจิ้งหรีดตัวเต็มวัยไว้ขาย
  และไข่สำหรับเพาะเลี้ยงค่ะ
  ราคา ไข่ ขันละ 50 บาท มีบริการส่งถึงบ้านค่ะถ้าไม่สะดวกมารับที่ฟาร์ม

  สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชื่อ ครูหน่อยฟาร์มจิ้งหรีด
  หรือโทร 0828611800

 21. ปราณี ขันคำ มกราคม 22, 2014 at 15:16 - Reply

  หน้าหนาวทำยังไงไม่ให้จิ้งหรีดตาย

 22. wiyeokh d okd มกราคม 15, 2014 at 08:22 - Reply

  รับซื้อจิ้งหรีด แบบตัวเป็นๆๆ จ.ชลบุรี ((ด่าน ))
  สนใจติดต่อคุณฟ้า0892757217 (ไปรับได้)

 23. Note Hd Aimnuch มกราคม 7, 2014 at 06:49 - Reply

  อยู่อ่างทองครับยังไม่มีตลาดเลยครับทำไงดี
  ช่วยบอกหน่อยเบอร์ 089-900-6318

 24. vaw มกราคม 6, 2014 at 13:50 - Reply

  กำลังจะเลี้ยงคะยุแถวคลองหลวงอยากทราบตลาดที่ส่งคะมีที่ใหนคะใกล้บ้าน

 25. บีม มกราคม 1, 2014 at 13:37 - Reply

  จำหน่ายแผงไข่กระดาษมือสอง ราคาถูก มีจำนวนมาก สนใจติดต่อ 086-5747685

 26. James ธันวาคม 19, 2013 at 14:10 - Reply

  ใครอยู่พิษณุโลกแล้วเลี้ยงจิ้งหรีดไม่รู้จะส่งไหนติดต่อมาได้นะจ๊ะ088-8145430

 27. วินัย ธันวาคม 18, 2013 at 22:38 - Reply

  กำลังเลี้ยงคับ ขอคำแนะนำหน่อยคับ หินกอง สระบุรี

 28. ต้อม ธันวาคม 16, 2013 at 10:00 - Reply

  ในการเลี้ยงจิ้งหรีดหรือทำการเกษตรอื่นใด เราอย่าพึ่งมองถึงแต่กำไรที่เราจะได้ ให้เรามองทั้งขาดทุน เท่าทุน และกำไร ผมทำมาจะ 5 ปีแล้ว ผมมีทั้ง 3 อย่าง แต่สิ่งที่ได้แน่ๆ คือประสบการณ์ และความภาคภูมิใจที่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบ ถ้าคุณชอบที่จะทำ ก็ทำไปเลยก่อนที่คุณจะไม่ได้ทำ กล้าเข้าไว้ ….สู้นะคับทุกคน ผมเชื่อทุกคนต้องทำได้….คนเลี้ยงจิ้งหรีดอำนาจเจริญ

 29. แคทพิษณุโลก ธันวาคม 13, 2013 at 01:01 - Reply

  เลี้ยงยู่คร๊แต่ไม่รู้จะส่งที่ไหนเลี้ยงอยู่พิษณุโลกคร๊ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคร๊ขอเบอร์ติดต่อคนรับซื้อหน่อยคร๊

 30. kue ธันวาคม 12, 2013 at 23:32 - Reply

  “แสนสุข” ฟาร์มจิ้งหรีดค่ะ มีจิ้งหรีด ทองดำ ทองแดงและสะดิ้ง จำหน่ายในราคากันเอง อยู่ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิิจิตร ใครสนใจยินดีบอกวิธีและเคล็ดลับในการเลี้ยงที่ได้ผลและโตเร็ว สนใจติดต่อ คุณคิ้ว 085-6023132 (ส่งทางไปรษณีย์และรถทัวร์ได้ทั่วราชอาณาจักร)

 31. มาลีถาดไข่ ธันวาคม 4, 2013 at 14:08 - Reply

  จำหน่ายถาดไข่กระดาษ, แผงไข่กระดาษ, ถาดไข่กระดาษโคราช, ถาดกระดาษ เลี้ยงจิ้งหรีด

  ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิต

  สนใจติดต่อ 089-948-3629 ก้อย

  http://eggsuranakorn.blogspot.com

 32. นำ้อ้อยจ้า พฤศจิกายน 30, 2013 at 13:55 - Reply

  ใครสนใจ ซื้อแผงไข่กระดาษ ไปเลี้ยงจิ้งหรีด สอบถามได้นะค่ะ ราคากันเองค่ะ สนใจ ติดต่อ 0877169739 (อ้อยค่ะ)

 33. ตี พฤศจิกายน 18, 2013 at 22:43 - Reply

  อย่าเชื่อข่าวลือนะว่าเลี้ยงจิ้งหรีดจะรวยเจ๊งแน่นอนมันกินจุมากขาดทุนเกือบทุกเดือนถึงได้ก็ไม่คุ้มขอบอกใครเลี้ยงจนแน่นอน

 34. คนกำแพง พฤศจิกายน 18, 2013 at 20:38 - Reply

  เลี้ยงจิ้งหรีดได้20วันแล้วตัวใหญ่มากๆมีตลาดที่ไหนรับซื้อบางคะ

 35. ตี พฤศจิกายน 18, 2013 at 20:01 - Reply

  ถ้าใครชวนเลี้ยงจิ้งหรีดห้ามเลี้ยงตามมันยุยงเด็ดขาดผมเจอมาแล้วมันหลอกให้เราซื้อไขมันผมหมดไปหลายหมืนสุดท้ายก็ขายไม่ได้ตอนไปซื้อพวกมันก็บอกว่ามาขายให้ผมๆซื้อหมดแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่เอามันจะติต่างๆนาๆว่าไม่มีไขไม่สะอาดตัวไม่โตสุดท้ายก็ไม่เอา ขอย้ำใครคิดจะเลี้ยงห้ามเลี้ยงเด็ดขาด

 36. วรวิทย์ ยานะวงศ์ พฤศจิกายน 18, 2013 at 11:13 - Reply

  แถวพัทยากลางมีคนเลี้ยงไหมครับ ถ้ามีขอเบอร์ติดต่อด้วยครับ อยากขอดูตัวอย่างการเลี้ยงครับ.

 37. ลดาวัลย์ พฤศจิกายน 16, 2013 at 16:35 - Reply

  กำลังเลี้ยงอยู่ที่เขตคลองสามวาค่ะ พันธุ์ทองดำ โตเร็ว ลี้ยงง่าย ตอนนี้อายุ 16 วันแล้วค่ะ

  • อุ่นไอสปา ธันวาคม 7, 2013 at 16:22 - Reply

   อยู่ช่วงใหนคะ

 38. phung ตุลาคม 27, 2013 at 15:42 - Reply

  มีไข่แมงสะดิ้งขายค่ะ ขันละ 50 บาท อยู่ไกลสามารถส่งไปพร้อมรถตู้ หรือรถทัวร์ได้ค่ะ สนใจติดต่อได้ค่ะ 0866306340 ผึ้งค่ะ

 39. Thaworn Noktoa ตุลาคม 24, 2013 at 05:50 - Reply

  เลี้ยงอยุ่ทำไข่เป็นงวดที่ 2 สนุกมีความสุขกับพวกเขาเลี้ยงก็ง่ายให้อะไรก็กินหมด ตอนนี้มีปัญหาโตไม่ทันคนกิน55555

 40. Komson Jopimai ตุลาคม 21, 2013 at 07:37 - Reply

  กะลังเลี้ยง เพิ่งเริ่มส่งเสียงร้องได้2วัน อีกกี่วันจะรองไข่ได้

 41. ชยาภรณ์ ตุลาคม 16, 2013 at 10:29 - Reply

  กำลังจะตกงานอยากเลี้ยงเป็นอาชีพตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ว่าเลี้ยงอย่าง

 42. Alive Heart ตุลาคม 14, 2013 at 22:00 - Reply

  กำลังเลี้ยงอยู่เหมือนกันค่ะได้ 22วััันแล้วแต่ยังไม่มีที่ส่งเลยค่ะใครพอทราบบ้างว่าที่พิจิตรมีที่ส่งทีทใหนบ้าง

 43. สท้าน เทพธานี ตุลาคม 7, 2013 at 12:58 - Reply

  อยากเลี้ยงมากช้วยแสดงความคิดเห็นหน่อยครับ

 44. มู๋ออย อมยิ้มยิ้มแฉ่ง ตุลาคม 3, 2013 at 11:49 - Reply

  เลี้ยงอยู่ค่ะ ตอนนี้เยอะมากเลย กำลังโตเลย

 45. ศักดิธัช ขานสันเทียะ กันยายน 27, 2013 at 19:50 - Reply

  ที่บ้านก็เลี้ยงจิ้งหรีด
  แต่ม่ายรู้ว่าแม่ส่งที่ไหน

 46. นายภูวิศ กรเดชน์โอฬาร กันยายน 25, 2013 at 19:04 - Reply

  อยากจะทำเป็นโครงการเลี้ยงไม่ทราบว่าต้องใช้เงินทุนและระยะเวลาในการดำเนินการนานเท่าไหร่ กว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อจำหน่ายได้ครับ ตลาดมีแล้วที่จังหวัดมหาสารคาม ครับ

 47. นายภูวิศ กรเดชน์โอฬาร กันยายน 25, 2013 at 19:00 - Reply

  ต้องการเลี้ยงจิ้งหรีดครับแต่ยังขาดประสบการณ์

 48. ทราฟาลก้า ลอว์ กันยายน 25, 2013 at 00:02 - Reply

  อยากเลี้ยงเหมือนกันครับ แต่ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนดี อยู่นครศรีธรรมราช ครับ

 49. kik กันยายน 20, 2013 at 15:21 - Reply

  รับซื้ิอสะดิ้งจำนวนมาก ๆๆๆ ราคาซื้อ 80 บาท / กก

  สนใจ โทร ด่วน ๆๆ 0812562649

 50. พยงค์ ขาวทอง กันยายน 10, 2013 at 12:31 - Reply

  สนใจเลี้ยงแต่งไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหน้

 51. นะ สิงหาคม 23, 2013 at 15:09 - Reply

  มีแมงสะดิ้ง80-100กก. ใครต้องการโทรมาที่เบอร์0820817002

 52. อ๊อฟฟาร์มจิ้งหรีด สิงหาคม 5, 2013 at 09:20 - Reply

  สนใจเลี้ยงจิ้งหรีด พันธุ์ทองแดง มีไข่จำหน่ายถาดใหญ่ละ 250บาท วางไข่ให้3 คืน ไข่เพียบซื้อไปไม่ผิดหวัง เลี้ยงง่ายโตเร็วน้ำหนักดี ตัวเป็นๆ หรือน๊อคแล้ว กิโลละ 200 ถ้ามารับเอง 150 เลี้ยงอยู่ สมุทรสาคร ติดต่อ คุณอ๊อฟ 081-0111375

 53. ปิยพร สิงหาคม 5, 2013 at 08:56 - Reply

  พึ่งเลี้ยงค่ะไม่เคยเลี้ยง
  เลี้ยงอยู่ อ.บ้านหมอ สระบุรี
  คอกเล็กๆเองลองเลี้ยงดูเพื่อจะได้เป็นอาชีพค่ะ
  ใครอยู่ใกล้อยากดูแวะมาได้

 54. Tom กรกฎาคม 29, 2013 at 11:58 - Reply

  สุดยอดมากเลี้ยงตัวเองได้ด้วย

 55. เพรช นครปฐม กรกฎาคม 22, 2013 at 08:55 - Reply

  ถ้าคิดที่จะเลือก ก้ต้องคิด ที่จะเสีย

 56. เพลินเพลง รสโฉม กรกฎาคม 20, 2013 at 17:08 - Reply

  ตลาดที่รับซื้อในกรุงเทพอยู่ท่ไหนคะ รับซื้อกิโลละเท่าไหร่คะ

 57. ฟาร์มจิ้งหรีดพรหมศิริ กรกฎาคม 10, 2013 at 10:26 - Reply

  ขอเชิญพบกันที่ Face book ฟาร์มจิ้งหรีด พรหมศิริ

 58. วิภาวี แก้วไทรอินทร์ กรกฎาคม 7, 2013 at 23:54 - Reply

  ถ้าเลี้ยงแล้วใครรับซื้อต้องขายยังไงโลละเท่าไรตอบด้วยเพราะกำลังจะเลี้ยง

 59. ครูหนุ่ย มิถุนายน 11, 2013 at 22:15 - Reply

  ขายไข่จิ้งหรีดราคาถูก 3 ขัน 100 บาท (ทองดำ ทองแดง) รับรองไข่เยอะมากไม่ผิดหวัง ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
  สำหรับผู้ที่สนใจการเลี้ยงจิ้งหรีดไว้กินหรือขาย ยินดีให้แนะนำและวิธีการเลี้ยงให้ประสบผลสำเร็จฟรี และขอเสนอสินค้าในการเลี้ยงดังนี้
  1. ไข่จิ้งหรีด 3 ขัน 100 บาท
  2. แผงไข่กระดาษแผงละ 2 บาท
  *** การขนส่งค่อยคุยกันนะคับ
  *** สนใจติดต่อ คุณหนุ่ย โทร…(0801620982 0821452558 ) ระบบ12Call )

 60. นัท พฤษภาคม 28, 2013 at 09:57 - Reply

  อยากเลี้ยงครับ พอจะมีวิธีจับจิ้งหรีดตามธรรมชาติมั้ยครับ

 61. rewcano พฤษภาคม 21, 2013 at 08:35 - Reply

  ตลาดรับมีที่ไหนบางครับ

 62. benja พฤษภาคม 20, 2013 at 16:30 - Reply

  สนใจเลี้ยงคะ ใครพอจะทราบมั้ยคะว่าตลาดรับซื้อในกรุงเทพมีที่ไหนบ้างคะ

 63. โจ๊ก พฤษภาคม 17, 2013 at 13:36 - Reply

  อยากได้ ไข่ ทองดำ ครับ ใครมี ติดต่อกลับด้วยนะครับ 087-9092494

 64. อยากเลี้ยงครับ

 65. Mana Love เมษายน 30, 2013 at 16:52 - Reply

  เลี้ยงไม่เยอะ ใส้กล่องยาว80เชนต์กว้าง50เชนต์ มันน่ารักมากๆๆ กำลังอ้วนเลย พึ่งได้5วันค่ะ

 66. ชนากานต์ อยู่สาโก เมษายน 29, 2013 at 13:29 - Reply

  แม่หนูกำลังจะเลี้ยง

 67. AlexFood CookingStudio เมษายน 28, 2013 at 06:00 - Reply

  กำลังศึกษาข้อมูลการเลี้ยงจะทำตลาดที่ภูเก๊ต

  • TaYa Trang เมษายน 28, 2013 at 12:23 - Reply

   ดีจังถ้ามีตลาดส่งออกที่ภูเก็ต

  • ถ้าคิดที่จะเลือก ก้ต้องคิด ที่จะเสีย มิถุนายน 10, 2013 at 16:06 - Reply

   เราเลี้ยงที่พังงาคับ เลี้ยงง่าย เดือนเด่วเก้บผลผลิตได้ อร่อยก่าวเพราะสด+ไข่เต้มท้อง

 68. Mana Love เมษายน 27, 2013 at 16:13 - Reply

  กำลังลองเลี้ยงดู

 69. ฟาร์มจิ้งหรีด พรหมศิริ เมษายน 26, 2013 at 23:11 - Reply

  ขอเชิญไปชมการเลี้ยงจิ้งหรีด ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100005625282255

 70. บัณฑิต เมษายน 25, 2013 at 21:26 - Reply

  ไร่ปั้นเดือนฟาร์ม จำหน่ายจิ้งหรีดและไข่จิ้งหรีดพันธุ์สะดิ้งและพันธุ์ทองดำทองแดง พร้อมแนะนำการเลี้ยงให้ได้ผลแบบสามารถทำเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักได้เลย และสายพันธุ์จิ้งหรีดที่เราจำหน่าย ทางฟาร์มได้ปรับปรุงสายให้มีความแข็งแรง เมื่อนำไข่จิ้งหรีดไปฟักเลี้ยงต่อ จะได้จิ้งหรีดที่แข็งแรงทนทานต่อโรค ตัวโต เป็นที่ต้องการของแม่ค้าทอดจิ้งหรีด ไข่พันธุ์สะดิ้งราคาขันละ 50 บาท ไข่พันธุ์ทองดำทองแดงราคาขันละ 60 บาทฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดอยู่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สามาถจัดส่งไข่จิ้งหรีดได้ทั่วประเทศทางไปษณีย์ สนใจสอบถามเพิ่มเติม 084-7935345 บัณฑิต

 71. ครูทิพย์ เมษายน 24, 2013 at 12:36 - Reply

  สวัสดีค่ะ เลี้ยงจิ้งหรีดเหมือนกันค่ะหากคุณตี๋.ศาลเจ้าไก่ต่อ(นครสวรรค์) สนใจเชิญมาดูงานได้นะคะ ที่บ้านสระตายม ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ จิ้งหรีดของเรารุ่นหนึ่งจะจับได้วันที่ 29 เมษายน 56 นี้ค่ะ ส่วนอีกรุ่นกำลังจะรองไข่ได้วันที่ 25 เมษายน 56 นี้ สนใจสั่งไข่หรือสอบถามข้อมูลการเลี้ยงได้ที่เบอร์ 087-8295593 ครูทิพย์ค่ะ

 72. Mana Love เมษายน 22, 2013 at 04:06 - Reply

  ลองเลี้ยงดูแล้วมันกินกันเห็นแต่หัว ใจออกเลย

 73. ตี๋.ศาลเจ้าไก่ต่อ(นครสวรรค์) เมษายน 12, 2013 at 06:44 - Reply

  อยากหัดเลี้ยงจิ้งหรีดบ้าง ขอข้อมูลอย่างละเอียด สำหรับกูรูทุกๆท่านด้วยครับผม

 74. บอย เมษายน 11, 2013 at 00:05 - Reply

  ส้นใจเลี้ยงจิ้งหรีด ขอคำแนะนำด้วยคำ มือใหม่

  • บอย เมษายน 11, 2013 at 00:06 - Reply

   ต้องการไข่จิ้งหรีด และขอคำปรึกษา 0873987617

 75. ต้อม เมษายน 9, 2013 at 11:19 - Reply

  ติดต่อสอบถามได้นะคับ 0819763370

 76. วาสนา เมษายน 8, 2013 at 15:39 - Reply

  อยากไดข้อมูลการเลียงจิ้งหรีดคะ

 77. ต้อม เมษายน 4, 2013 at 10:40 - Reply

  ขายไข่จิ้งหรีดราคาถูก 3 ขัน 100 บาท (ทองดำ ทองแดง) รับรองไข่เยอะมากไม่ผิดหวัง อำนาจเจริญ
  สำหรับผู้ที่สนใจการเลี้ยงจิ้งหรีดไว้กินหรือขาย ยินดีให้แนะนำและวิธีการเลี้ยงให้ประสบผลสำเร็จฟรี และขอเสนอสินค้าในการเลี้ยงดังนี้
  1. ไข่จิ้งหรีด 3 ขัน 100 บาท
  2. กล่องฟิวเจอร์บอร์ดสำเร็จรูปนำไปเลี้ยงได้เลย กล่องละ 220 บาท (ขนาด 180*66 ซม.)
  3. แผงไข่กระดาษแผงละ 2 บาท
  4. สำลีใยผ้าถุงใหญ่ 120 บาท (เก็บน้ำและความชื้นได้นาน)
  *** การขนส่งค่อยคุยกันนะคับ
  *** สนใจติดต่อ ต้อม โทร…(081-9763370 ระบบ12Call ) (082-3773387 ระบบ DTAC )
  *** อีเมล์ artit_tomkoong@hotmail.com
  *** Facebook ชื่อ ต้อมคุง น้องนาข้าว
  *** ปรับปรุงข้อมูล 15 มี.ค 56

 78. ต้อม เมษายน 4, 2013 at 09:17 - Reply

  ขอแชประสบการณ์นะคับ
  หน้าหนาวจิ้งหรีดหนาวตาย…ไม่ค่อยกินอาหาร
  แต่ช่วงหน้าร้อนจิ้งหรีดไม่ค่อยตายและกินอาหารดี ก็แสดงว่าจิ้งหรีดไม่ชอบอากาศหนาว ผมจึงติดไฟกระจายความร้อนให้กับจิ้งหรีดตั้งแต่เล็ก พอโตได้ซัก 3 อาทิตย์ ค่อยหยุดให้แสงความร้อนคับ

  ส่วนคุณพี่สายใจ นะคับ เรื่องรอกคลาบแล้วตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาคับ บางครั้งตัวที่แข็งแรงกว่าก็จะกัดกินตัวที่อ่อนแอกว่า
  เหลือตายเราถึงได้คับ

 79. Anonymous มีนาคม 21, 2013 at 10:27 - Reply

  ทำไมตอนน่าหนาวแล้วจิ้งหรีดมันตายคัฟ
  อย่างนี้็ขาดทุนยับเลย

 80. สายใจ สถาวร มีนาคม 5, 2013 at 13:45 - Reply

  เลี้ยงจิ้งหรีดพอโตขึ้นมานิดหนึ่งแล้วมันรอกคลาบแล้วตายเป็นบางส่วนเป็นเพราะสาเหตุใด

แสดงความคิดเห็น