ThaiArcheep.com

เข็มริมแดง ไม้ประดับต้องการแสงน้อย

เดี๋ยวนี้ผู้คนจำนวนมากนิยมที่จะนำเอาต้นไม้เข้าไปปลูกประดับภายในอาคารบ้านเรือนกันมากขึ้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันมักจะก่อสร้างจากอิฐจากปูนจนแทบจะไม่เหลือบรรยากาศธรรมชาติให้ได้เห็นเหมือนบ้านเรือนสมัยก่อนที่มักจะถูกสร้างขึ้นมาจากไม้ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและเพื่อให้เกิดความสวยงามภายในอาคารบ้านเรือนต่างๆ จึงมีการนำต้นไม้เข้าไปปลูกภายในอาคาร นอกจากนี้บางคนยังปลูกต้นไม้ภายในอาคารเพื่อเป็นการช่วยดูดซับสารพิษต่างๆ ให้น้อยลงอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดที่เราได้กล่าวไป ต้นเข็มริมแดง ก็นับว่าเป็นพืชที่ได้รับความนิยมในการนำไปปลูกภายในอาคารบ้านเรือนไม่แพ้ต้นไม้ชนิดอื่นเช่นกัน1เข็มริมแดงเป็นต้นไม้ที่มี

เข็มริมแดง เป็นต้นไม้ที่มีรูปทรงแปลกตาซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเสน่ห์เฉพาะตัวให้กับมันได้เป็นอย่างดี โดยพืชชนิดนี้จะมีใบแหลมเป็นพุ่ม ที่สำคัญมันจะเด่นทางด้านสีสันของใบ เพราะมีทั้งสีเขียว เหลือง แดง อยู่ในใบเดียวกัน แต่อย่านึกไปถึงสัญญาณไฟจราจรนะทุกๆ ท่าน เพราะต้นเข็มริมแดงจะมีลักษณะใบที่แหลมอีกทั้งที่ขอบใบจะเป็นสีแดงส่วนสีเขียวและสีเหลืองก็จะอยู่ภายในใบ ซึ่งทำให้มันได้รับชื่อว่า เข็มริมแดง นั่นเอง

วิธีการปลูกเข็มริมแดง

             ต้นเข็มริมแดง นั้นเป็นพืชที่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เพราะแม้แต่พื้นที่ที่มีแสงน้อยก็สามารถปลูกต้นไม้ชนิดนี้ได้ นอกจากนี้มันยังเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายดาย โดยนิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำ ชอบดินร่วนซุย และต้องทำการเปลี่ยนกระถางทุกปีตามขนาดของต้นเข็มริมแดง

สำหรับการดูแลรักษาต้นเข็มริมแดง จะต้องตั้งไว้ในที่ที่แสงแดดสามารถส่องถึงใบของมันได้บ้างเพื่อให้ใบของมันมีสีที่สวยมากขึ้น อีกทั้งมันยังเป็นพืชที่ต้องการน้ำและความชื้นมาก แต่การรดน้ำไม่ต้องรดจนถึงขั้นแฉะ และถ้าปลูกต้นเข็มริมแดงไว้ในอาคารบ้านเรือนจะต้องหมั่นฉีดละอองน้ำไปที่ใบของมันด้วย

ต้นเข็มริมแดงเป็นต้นไม้ที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะมันสามารถดูดซับสารพิษที่เรียกกันว่าไซรีน และไตรโคโรเอทไทรีนได้เป็นอย่างดี โดยสารจำพวกนี้จะมีอยู่ในพวกเครื่องใช้สำนักงาน อย่างเช่น Printer เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว ดังนั้นหากเรานำต้นเข็มริมแดงมาปลูกในพื้นที่ใกล้ๆ บริเวณที่มีเครื่องใช้เหล่านี้มันจะดูดสารพิษและนำไปแปรเปลี่ยนเพื่อใช้ประโยชน์กับตัวมันเอง โดยมันจะย่อยสลายสารพิษดังกล่าวให้กลายมาเป็นอาหารของมัน ดังนั้นจึงเท่ากับ WIN-WIN กันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายผู้ปลูกและต้นเข็มริมแดงนั่นเอง

อ้างอิง: https://www.gotoknow.org/