ThaiArcheep.com

เตือนภัย!! ช็อปปิ้งออนไลน์ ช่องว่างมิจฉาชีพ เสี่ยงถูกโกง หลอกให้โอนเงิน

ไปรษณีย์ไทย เตือนช้อปสินค้าออนไลน์ ต้องรอบคอบ ตรวจสอบชื่อร้านค้า ประวัติการซื้อขาย หลีกเลี่ยงซื้อราคาสูง

733205-01 (1)
นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ปัจจุบันมีการสั่งซื้อของผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ใช้บริการไปรษณีย์ในการจัดส่งสินค้าให้ผู้สั่งซื้อปลายทาง ขณะเดียวกัน ก็พบการร้องเรียนกรณีมีมิจฉาชีพหลอกลวงผู้บริโภคทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นด้วย

ดังนั้น ไปรษณีย์ไทย จึงอยากฝากเตือนไปยังผู้ใช้บริการที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ขอให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนการตัดสินใจทำธุรกรรม โดยสามารถตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้ ตรวจสอบชื่อร้านค้าและประวัติการซื้อขาย ผู้บริโภคควรขอชื่อ และหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน รวมไปถึงควรค้นหาดูฟิดแบก (Feed Back) จากลูกค้าที่เคยซื้อของกับร้านค้าดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อสินค้าราคาสูง เพราะเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงได้ แต่หากจำเป็นต้องสั่งซื้อก็ควรเลือกใช้บริการพัสดุเก็บเงินปลายทางของไปรษณีย์ไทย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อจะได้รับของตรงตามที่สั่งจริง

ขอขอบคุณเครดิตข้อมูลและภาพจาก : mthai