ThaiArcheep.com

คำค้น: ถ้าไม่อยากลำบากตอนแก่ 5 สิ่งนี้ต้องมีก่อนอายุ 30

ถ้าไม่อยากลำบากตอนแก่ 5 สิ่งนี้ต้องมีก่อนอายุ 30

ถ้าไม่อยากลำบากตอนแก่ 5 สิ่งนี้ต้องมีก่อนอายุ 30

4 November 2559

1. ต้องมีที่มารายได้ที่แน่นอนและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ งานอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัว อย่างน้อยต้องเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ประจำให้คุณได้อย่างสม่ำเสมอ การมีที่มาที่ไปของการเงินที่แน่นอนนั้น ทำให้คุณเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในแง่ของหลักฐานการเงิน โดยเฉพาะเมื่อต้องยื่นกู้สินเชื่อต่างๆ...

Read More
คุณมีกี่ข้อแล้ว! ถ้าไม่อยากลำบากตอนแก่ 5 สิ่งนี้ต้องมีก่อนอายุ 30

คุณมีกี่ข้อแล้ว! ถ้าไม่อยากลำบากตอนแก่ 5 สิ่งนี้ต้องมีก่อนอายุ 30

21 September 2559

1. ต้องมีที่มารายได้ที่แน่นอนและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ งานอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัว อย่างน้อยต้องเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ประจำให้คุณได้อย่างสม่ำเสมอ การมีที่มาที่ไปของการเงินที่แน่นอนนั้น ทำให้คุณเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในแง่ของหลักฐานการเงิน โดยเฉพาะเมื่อต้องยื่นกู้สินเชื่อต่างๆ...

Read More