ThaiArcheep.com

คำค้น: บัวหลวง

บัวหลวงสร้างรายได้ทุกวันและเก็บเกี่ยวได้นาน

บัวหลวงสร้างรายได้ทุกวันและเก็บเกี่ยวได้นาน

7 July 2558

พืชเศรษฐกิจที่จะขอนำมากล่าวถึงในวันนี้เป็นไม้ดอกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากมันเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ดังนั้นชาวพุทธจึงนิยมนำมาใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ดังนั้นในประเทศไทยจึงมีความต้องการดอกบัวอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งในวันสำคัญทางศาสนาด้วยแล้วดอกบัวจะยิ่งขายดีเพราะมีความต้องการในการใช้งานเป็นอย่างมากนั่นเอง  บัวหลวงเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและปัจจุบันในต่างประเทศก็มีความนิยมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย                 ลักษณะที่น่าสนใจของการปลูก บัวหลวง นั่นก็คือมันสามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย...

Read More