ThaiArcheep.com

คำค้น: ปลูกมะม่วง R2E2

มะม่วง R2E2 มีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาด

มะม่วง R2E2 มีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาด

28 February 2559

การทำเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์หรือการปลูกผลไม้ พืชผักต่าง ๆล้วนย่อมมีอุปสรรคและเคล็ดลับในการปลูกก็เหมือนกับทุกอาชีพที่ผู้ทำอาชีพนั้นๆจะมีความชำนาญในอาชีพของต้น ก็เหมือนกับอาชีพเกษตรกรรมที่ผู้ทำเกษตรกรรมทุกคนต่างมีความชำนาญไม่เหมือนกัน บางคนปลูกกล้วยก็จะชำนาญในการปลูกกล้วยรู้ว่ากล้วยต้นนี้จะออกผลดีไม่ดี เป็นโรคอะไรและจะแก้ไขอย่างไร ซึ่งความรู้ความชำนาญเหล่านี้จะต้องแลกมาด้วยความอดทนและเวลาในการศึกษาหาความรู้ถึงจะประสบความสำเร็จได้ เกษตรกรทุกคนที่ขึ้นชื่อว่าประสบความสำเร็จทุกคนล้วนผ่านสิ่งนี้มาแล้วทั้งนั้น มะม่วงแอปเปิ้ล...

Read More
มะม่วง R2E2 ผลใหญ่สีสวยสด เป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

มะม่วง R2E2 ผลใหญ่สีสวยสด เป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

25 June 2558

วันนี้เรื่องที่เราจะนำมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันเป็นเรื่องของ มะม่วงพันธุ์ R2E2 (อาร์ทูอีทู) เนื่องจากในวงการมะม่วงในประเทศไทยเป็นวงการที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ทั้งยังเป็นวงการที่สามารถนำเม็ดเงินเข้ามาภายในประเทศได้จำนวนมหาศาล ดังนั้นจึงมีมะม่วงหลายสายพันธุ์ที่ถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศรวมทั้งมะม่วง R2E2 ซึ่งเป็นมะม่วงที่มีผลใหญ่และสีสด...

Read More