ThaiArcheep.com

คำค้น: ปลูกแก่นตะวัน

แก่นตะวัน พืชมหัศจรรย์ ทนแล้ง

แก่นตะวัน พืชมหัศจรรย์ ทนแล้ง

29 February 2559

ในปัจจุบันพืชที่ปลูกในประเทศไทยนั้นมีทั้งแบบที่เป็นพืชดั้งเดิม และเป็นพืชที่มาจากประเทศอื่น ๆที่ไม่ใช่ประเทศไทย ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกอิจฉาประเทศไทยก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกและมีนักวิชาการที่เก่งในด้านของการเกษตรกอย่างมาก ทำให้ประเทศไทยสามารถปลูกพืชได้หลากหลายสายพันธุ์แม้จะเป็นพืชเมืองหนาว หรือพืชเมืองร้อนก็ตาม อีกหนึ่งพันธุ์พืชที่นักวิชาการได้นำมาจากอเมริกาเหนือก็คือ แก่นตะวัน หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูแต่สำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน...

Read More