ThaiArcheep.com

คำค้น: พลางกูร

แฟรนไชส์ ไก่ทอดเก็บตะวัน ธุรกิจครอบครัว ‘พลางกูร’

แฟรนไชส์ ไก่ทอดเก็บตะวัน ธุรกิจครอบครัว ‘พลางกูร’

2 December 2558

ในปัจจุบันนี้การที่เราจะมีธุรกิจที่เป็นของตัวเองสักอย่างหนึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆ ไม่ต้องมีความยุ่งยาก เหมือนกับเมื่อก่อน การทำธุรกิจก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้ใครๆหลายคนกลายมาเป็นเศรษฐีได้ เพราะการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้เป็นการลงทุนในการทำที่ต่ำมาก ซึ่งทางไทยอาชีพ.คอมก็มีธุรกิจในแบบที่กล่าวมาได้มาลองศึกษากันนั่นก็คือ ธุรกิจแฟรนไชส์นั่นเอง เจ้าธุรกิจแฟรนไชส์นี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นธุรกิจที่ใช้เงินในการลงทุนที่ต่ำมาก แต่รายได้ที่ได้มานั้นดีมากๆ...

Read More