ThaiArcheep.com

คำค้น: เกษตรพอเพียง

วิธีทำเกษตรพอเพียงเมื่อเจอภัยแล้ง

วิธีทำเกษตรพอเพียงเมื่อเจอภัยแล้ง

28 February 2559

ในปีนี้ปีมีการประเมินว่าประเทศไทยจะประสบปัญหาภัยพิบัติขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้อย่างมาก เนื่องจากฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล และน้ำสำรองในเขื่อนมีน้อยทำให้รัฐบาลต้องประกาศให้ชาวนาปยุดทำนาและแนะนำเกษตรกรให้หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อเป็นการประหยัดน้ำ แต่ถึงกระนั้นการทำการเกษตรเองจำเป็นต้องมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการทำการเกษตร ทางทีมงานไทยอาชีพก็ได้พยายามหาตัวอย่างของเกษตรกรที่ทำ เกษตรแบบพอเพียง ที่ใช้น้ำน้อย เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตในช่วงที่ประเทศไทยประสบภัยแล้ง เกษตรกรตัวอย่างคุณสมทรง...

Read More