ThaiArcheep.com

คำค้น: แคนตาลูป

แคนตาลูป ผลไม้ที่มีความต้องการในการบริโภคสูง

แคนตาลูป ผลไม้ที่มีความต้องการในการบริโภคสูง

29 July 2558

ผลไม้ที่มีรูปร่างกลมบ๊อกอย่าง แคนตาลูป ขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ที่มีราคาสูงและราคาไม่ตกมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพราะด้วยความที่แคนตาลูปเป็นผลไม้ที่ต้องมีการใส่ใจดูแลจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก จึงทำให้มีจำนวนผู้ปลูกแคนตาลูปไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ราคาของมันไม่เคยตกลงมาถึงขั้นวิกฤติเหมือนกับผลไม้ชนิดอื่นๆ และนี่ก็ทำให้แคนคาลูปจึงยังคงมีตลาดที่กว้างอยู่มากสำหรับผู้ปลูกรายใหม่ที่อยากจะเริ่มลงทุนกับมัน แคนตาลูปเป็นผลไม้ที่มีราคาค่าตัวที่สูงเนื่องจากมันเป็นผลไม้ที่ดูแลยากและยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด                ...

Read More