คำค้น: การเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษจากทลายปาล์มน้ำมัน

วิธีเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษจากทลายปาล์มน้ำมัน

วิธีเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษจากทลายปาล์มน้ำมัน

2 January 2016
                หนึ่งในอาชีพเกษตรกรรมที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งก็คือการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมากมาย แต่เมื่อเหรียญยังมีสองด้านการทำอาชีพเพาะเห็นขายก็สามารถทำให้คนเจ๊งได้เหมือนกัน สาเหตุส่วนใหญ่ที่เจ๊งจากการเพาะเห็ดนั้นก็คือการไม่วางแผนในการผลิตที่ดีเพราะการเพาะเชื้อเห็ดต้องมีขั้นตอนมากมายและต้องมีความชำนาญบวกกับความรู้พอสมควร แต่สิ่งที่กล่าวมาไม่ใช่ให้คนที่เริ่มต้นท้อก่อนที่จะทำแต่อยากจะให้ศึกษาข้อมูลก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างให้จริงจังให้เข้าใจทุกอย่างซะก่อนจะลงมือทำ เมื่อลงมือทำแล้วก็จะต้องมีการลองผิดลองถูกและจดบันทึกทุกอย่างไว้เพื่อนำสิ่งที่ผิดพลาดไปแก้ไขต่อไปนั้นเอง ซึ่งการเพาะเห็ดก็เช่นกัน