คำค้น: กำจักหนอน

ไส้เดือนฝอย ปราบศัตรูพืช

ไส้เดือนฝอย ปราบศัตรูพืช

7 July 2015
                ธรรมชาติจะสร้างทุกอย่างให้สมดุลกันเสอม คำๆนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินซึ่งสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติจะเกื้อหนุนกันเสมอจะไม่มีอะไรมากไปและน้อยไป ทุกอย่างที่อยู่ในธรรมชาติจะเป็นห่วงโซ่อาหาร ซึ่งแมลงตัวเล็กที่หลายคนไม่สนใจและไมเคยรู้จักอาจจะกลายเป็นทางออกในการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ ซึ่งในปัจจุบันนั้นเกษตรกรพยายามจะลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรให้มากที่สุด ส่วนมากแล้วสาเหตุที่ใช้สารเคมีในการทำเกษตรก็มาจากแมลงศัตรูพืชนั้นเอง โดยธรรมชาติเองก็มีสัตว์ตัวเล็ก