คำค้น: กุหลาบมอญ

กุหลาบมอญ กลิ่นหอมที่มาพร้อมกับสรรพคุณทางสมุนไพร

กุหลาบมอญ กลิ่นหอมที่มาพร้อมกับสรรพคุณทางสมุนไพร

3 February 2016
ถ้ากล่าวถึงไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมที่ผู้คนรู้จักกันมากที่สุดกุหลาบก็ต้องติดอยู่ในโผนั้นด้วยอย่างแน่นอน แต่สิ่งที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่กุหลาบธรรมดาแต่เราเรียกมันว่า กุหลาบมอญ หรือที่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ยี่สุ่น โดยที่มันมีชื่อว่ากุหลาบมอญก็เพราะมันเป็นกุหลาบพันธุ์พื้นเมืองของหงสาวดีที่สมเด็จพระนเรศวรทรงนำกลับมาปลูกในประเทศไทยหลังจากเสร็จศึกสงครามนั่นเอง อ้างอิง : http://frynn.com/ กุหลาบมอญเป็นกุหลาบพันธุ์พื้นเมืองของหงสาวดีที่ถูกนำมาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวร                 กุหลาบมอญ จัดเป็นไม้พุ่มชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายทางเช่น การนำมาร้อยพวงมาลัย ใช้ทำอุบะ