คำค้น: กุ้งก้ามแดง

กุ้งก้ามแดง สัตว์น้ำทางเลือกของเกษตรกร

กุ้งก้ามแดง สัตว์น้ำทางเลือกของเกษตรกร

10 January 2016
                การทำเกษตรนั้นเราจำเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกันทำ การทำเกษตรเพียงคนเดียวส่วนมากแล้วจะไปได้ไม่ค่อยไกล เนื่องจากการทำเกษตรจำเป็นต้องมีการร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดกันนอกจากนั้นการรวมกลุ่มกันนั้นจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพราะทุกคนในกลุ่มจะช่วยกัน สามัคคีกัน และที่สำคัญเมื่อเกษตรกรรวมกลุ่มกันแล้วก็สามารถมีอำนาจต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง หรืออาจจะสามารถติดต่อกับลูกค้าโดยตรงได้เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณภาพของผลผลิตก็ต้องได้คุณภาพด้วยเหมือนกัน
กุ้งก้ามแดง ราคาสูงปรับสภาพเก่งอัตราการรอดสูง

กุ้งก้ามแดง ราคาสูงปรับสภาพเก่งอัตราการรอดสูง

23 June 2015
                ในบรรดากุ้งที่มีอยู่ในโลกมีกุ้งชนิดหนึ่งที่เชฟระดับโลกทุกคนต่างยกย่องว่ามีเนื้อที่อร่อยที่สุดซึ่งกุ้งชนิดนั้นก็คือ กุ้งก้ามแดง ที่ฝรั่งเรียกกันจะติดหูว่า กุ้งล็อบสเตอร์ นั่นเอง ซึ่งประเทศที่มีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงมากที่สุดในโลกก็คือ สหรัฐอเมริกา
สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ กุ้งก้ามแดง ที่ตลาดกำลังต้องการ

สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ กุ้งก้ามแดง ที่ตลาดกำลังต้องการ

5 June 2014
                ถ้าพูดถึงอาหารที่จะมาจากแม่น้ำหรือว่ามาจากทะเลแล้วทุกคนต้องจะนึกถึงปลา และ กุ้ง ซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำ อาชีพเกษตรกรรม ที่สบายทำงานในร่มไม่ต้องตากแดดให้ตัวดำและยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดได้อีกเพราะว่าความนิยมในการกิน กุ้งก้ามแดง