คำค้น: กุ้งฝอย

กุ้งฝอย เลี้ยงง่ายโตไวราคาหลักร้อย

กุ้งฝอย เลี้ยงง่ายโตไวราคาหลักร้อย

27 June 2015
                กุ้งฝอย เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่สามารถวัดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดี เพราะว่ากุ้งฝอยเป็นสัตว์น้ำที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แหล่งน้ำไหนมีความสะอาดและอุดมสมบูรณ์เราจะพบกุ้งฝอยได้มาก แต่ถ้าแหล่งน้ำไหนไม่สะอาดก็จะไม่พบเจอกุ้งฝอยซักตัวเดียว ในปัจจุบันธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปมากแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆไม่ค่อยสะอาดเราเลยไม่ค่อยพบเจอกุ้งฝอยในธรรมชาติมากเท่าไร
สัตว์น้ำทำเงิน : ตอนกุ้งฝอยสัตว์น้ำขนาดเล็กทำเงินมหาศาล

สัตว์น้ำทำเงิน : ตอนกุ้งฝอยสัตว์น้ำขนาดเล็กทำเงินมหาศาล

27 August 2014
                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพวันนี้ผมยังคงความเสมอต้นเสมอปลายอยู่เสมอด้วยการหา อาชีพเกษตรกรรม ที่ทำได้ทั้งเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักให้กับเพื่อนๆไทยอาชีพได้ทำ ซึ่งการเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนมากนั้นจะไม่ค่อยใช้พื้นที่อะไรเยอะแยะหรอกครับ นอกจากเรื่องพื้นที่แล้ว ความสะอาดและเสียงรบกวนคนข้างบ้านก็ไม่มีอีกด้วย เรียกว่าเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม