คำค้น: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีตลาดรองรับ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีตลาดรองรับ

5 August 2014
        ตอนนี้กระแสการปลูกพืชแบบไร้สารพิษกำลังได้รับความนิยมและเริ่มมีผลสำเร็จจากการพิสูจน์ในแปลงทดลองและจากเกษตรกรที่นำหลักการปลูกพืชแบบไร้สารพิษไปใช้ แม้ว่าผลผลิตจะได้ไม่สวยเท่ากับการใช้สารเคมี แต่ราคาพืชที่ปลอดสารพิษนั้นสูงกว่าพืชที่ใช้สารเคมีอย่างมาก ซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้เกษตรกรเริ่มหันมาสนใจการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ หนึ่งในพืชที่ใช้สารเคมีมากที่สุดก็คือข้าวโพด ซึ่งข้าวโพดแบ่งได้เป็น 3 อย่างด้วยกันคือ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดอาหารสัตว์ ข้าวโพดฝักอ่อน