คำค้น: ตลาดถั่วเหลือง

ปลูกถั่วเหลืองในนาข้าวเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ปลูกถั่วเหลืองในนาข้าวเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

15 August 2015
ในคราวนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวในการปลูก ถั่วเหลือง ในนาข้าวในช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เพราะยังไงก็ดีกว่าการปล่อยที่นาเอาไว้เปล่าๆ โดยไม่ได้ทำอะไรเลย ซึ่งนั่นก็เหมือนเป็นการหายใจทิ้งไปวันๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด  ถั่วเหลืองจัดเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนั่นก็คือมันเป็นอาหารที่เน้นย้ำทางด้านคุณค่าทางโภชนาการที่ช่วยในการควบคุมน้ำตาล แป้ง และไขมันได้เป็นอย่างดีถ้ากินอย่างสม่ำเสมอ                 ถั่วเหลือง เป็นธัญพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก จนถึงขั้นที่มันได้รับการจัดอันดับให้เป็นอาหารซุปเปอร์ฟู้ดซึ่งมีความหมายว่ามันเป็นอาหารที่เน้นย้ำทางด้านคุณค่าทางโภชนาการที่ช่วยในการควบคุมน้ำตาล แป้ง