คำค้น: ตลาดน้อยหน่าเพชรปากช่อง

น้อยหน่าเพชรปากช่อง ผลใหญ่ เนื้อมาก เมล็ดน้อย ถูกใจผู้บริโภค

น้อยหน่าเพชรปากช่อง ผลใหญ่ เนื้อมาก เมล็ดน้อย ถูกใจผู้บริโภค

24 July 2015
คราวนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของ น้อยหน่า ผลไม้ที่แต่ก่อนมักจะเป็นผลไม้อันดับท้ายๆ ที่จะเลือกกิน เนื่องจากมันมีเมล็ดมาก เนื้อก็น้อย ทำให้ลำบากในการกินยิ่งนัก แต่เดี๋ยวนี้ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้น้อยหน่ากลับมาได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น โดยน้อยหน่าที่ว่านี้คือ น้อยหน่าสายพันธุ์เพชรปากช่อง เพราะน้อยหน่าพันธุ์นี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่การมีผลที่มีขนาดใหญ่ มีเนื้อมาก เมล็ดน้อย อีกทั้งยังให้ผลผลิตเร็ว และติดผลดกกระจายทั่วต้นอีกด้วย