คำค้น: ตลาดฝ้าย

ฝ้ายเป็นที่ต้องการมากในเมืองไทยแต่ปลูกได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ฝ้ายเป็นที่ต้องการมากในเมืองไทยแต่ปลูกได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

25 November 2015
เมืองไทยเป็นเมืองร้อนดังนั้นการสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำมาจากผ้าฝ้ายจึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ฝ้าย ยังสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกมากมาย จึงทำให้ในปัจจุบันเมืองไทยมีความต้องการใช้ ฝ้าย ถึงปีละ 3.5 แสนตัน ในขณะที่เราสามารถผลิตฝ้ายได้เพียงปีละ 1.5-2.5 หมื่นตันเท่านั้น ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะฝ้ายมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงทั้งยังเสี่ยงในเรื่องของแมลงศัตรูพืชเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้การปลูกฝ้ายในเมืองไทยจึงน้อยลงทุกที    ฝ้ายเป็นพืชที่เป็นที่ต้องการในประเทศไทยเป็นอย่างมากแต่เกษตรกรชาวไทยยังปลูกออกมาขายได้น้อยนัก