คำค้น: ตลาดฟักทอง

ฟักทองเข้าแถว

ฟักทองเข้าแถว

29 December 2015
                วิธีการปลูกพืชแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันและแต่ละเกษตรกรก็พยายาหาวิธีในการปลูกพืชผลให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดเหมือนกับการผลูกฟักทองที่สมัยก่อนปลูกแบบธรรมชาติ ฟักทองจะมีเถาเลื้อยไปทั่วแปลงปลูกซึ่งการปลูกแบบเก่านั้นทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพมากที่ควรแถมยังดูแลรักษายากอีกด้วย เพราะการที่เถาเลื้อยไปทั่วนั้นจะเป็นการบังแสงแดดไม่ให้ตกถึงพื้นและยังเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงซึ่งเป็นศัตรูพืชโดยตรงอีกต่างห่าง และการปลูกฟักทองในสมัยก่อนนั้นยังไม่เด็ดลูกฟักทองหเหลือลูกเดียวทำให้ฟักทองที่ได้มีขนาดที่เล็กไม่ได้น้ำหนัก ซึ่งปัญหาต่าง ๆที่ได้พบเจอนี้ทำให้มีการคิดวิธีปลูกที่จะทำให้ฟักทองมีลูกใหญ่ออกผลผลิตได้ดีและที่สำคัญฟักทองแต่ละลูกเป็นฟักทองที่มีคุณภาพและน้ำหนักด้วย วิธีการปลูกนี้เราเรียกว่า