คำค้น: ตลาดเฟิร์นสาย

เพาะเฟิร์นสายขายสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว

เพาะเฟิร์นสายขายสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว

30 October 2015
มาว่ากันที่เรื่องของต้นไม้ที่นำมาใช้ปลูกเพื่อประดับตกแต่งสถานที่กันอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็จะเห็นพืชพรรณชนิดนี้เป็นเพียงวัชพืชที่ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ใหญ่โดยทั่วไป แต่ในปัจจุบันมันกลับสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีให้กับเกษตรกรที่ใช้เวลาว่างมาเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งต้นไม้ที่เรากำลังกล่าวถึงก็คือ เฟิร์นสาย นั่นเอง   เฟิร์นสายนั้นมีหลายชนิดอาทิเช่น สร้อยนางกลาย ช้องนางคลี่ สร้อยนางกรอง ฯลฯ                 เฟิร์นสาย นั้นเป็นกลุ่มพืชที่มีหลายชนิดเช่น