คำค้น: ตลาดเฟิร์นใบมะขาม

เฟิร์นใบมะขามนิยมปลูกประดับกันอย่างแพร่หลาย

เฟิร์นใบมะขามนิยมปลูกประดับกันอย่างแพร่หลาย

29 November 2015
ถ้าจะกล่าวถึงพืชในตระกูลเฟิร์นหลายๆ คนน่าจะนึกถึง เฟิร์นใบมะขาม เพราะเฟิร์นประเภทนี้เป็นที่นิยมในการนำมาปลูกประดับกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้มันยังใช้ในการประดับแจกันและกำช่อดอกไม้ เพราะฉะนั้นเฟิร์นใบมะขามจึงเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเลยทีเดียว    เฟิร์นใบมะขามเป็นเฟิร์นที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากมีความสวยงามและช่วยสร้างบรรยากาศดีๆ ให้กับสถานที่ที่นำไปปลูกหรือนำไปใช้งานได้ดี                 เฟิร์นใบมะขาม เป็นพืชคลุมดิน ซึ่งโดยทั่วไปเรามักจะพบเจอเฟิร์นชนิดนี้ได้มากกว่าเฟิร์นชนิดอื่นๆ เนื่องจากเฟิร์นใบมะขามเป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่ใช้งานได้หลายรูปแบบตามที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้น