คำค้น: ตลาดแตงโม

แตงโม สู้ภัยแล้ง

แตงโม สู้ภัยแล้ง

10 January 2016
                ตอนนี้ประเทศไทยของเราก็กำลังจะเข้าสู่หน้าแล้งอย่าเต็มตัวอีกไม่กี่เดือนนี้ ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้ประกาศออกมาแล้วตั้งแต่กลางปีว่าปีนี้ประเทศไทยจะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักและขอความร่วมมือชาวเกษตกรที่ทำนาทุกคนงดทำนาเพื่อเป็นการประหยัดน้ำเนื่องจาก น้ำจะไม่พอส่งไปยังเกษตรกรรัฐบาลจึงได้รณรงค์ให้ชาวนาที่งดเว้นทำนาหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแล้ว เป็นพืชระยะสั้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้มากกว่าการทำนา หนึ่งในพืชที่ใช้น้ำน้อยแล้วระยะสั้นนั้นก็คือ แตงโม