คำค้น: ต้นแก้ว

ต้นแก้ว ไม้มงคลของไทยที่มีกลิ่นหอมจรุงใจยิ่งนัก

13 June 2016
ในเรื่องของความเชื่อที่มีมาแต่โบร่ำโบราณในประเทศไทยนั้นมีกันอยู่มากมาย แต่ถ้าเป็นความเชื่อในเรื่องที่เกี่ยวกับต้นไม้มงคลนั้นในปัจจุบันก็ยังมีผู้ยึดถือและนำมาใช้ในชีวิตจริงกันอย่างกว้างขวาง โดยต้นไม้มงคลส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นต้นไม้ที่มีชื่อที่เป็นมงคล และมีชื่อออกไปในทางที่ดีอย่างเช่น ต้นแก้ว ซึ่งก็เป็นต้นไม้อีกชนิดที่ติดโผไปกับเขาด้วย ต้นแก้วมีหลายชื่ออย่างเช่น ต้นดอกแก้ว จ๊าพริก ตะไหลแก้ว ฯลฯ                 เนื่องจากคำว่าแก้วสำหรับคนไทยนั้นนับว่าเป็นของที่มีค่า เป็นสิ่งดี และเป็นที่นับถือของผู้คนโดยทั่วไป
ไม้ดอกไม้ประดับ : แก้ว

ไม้ดอกไม้ประดับ : แก้ว

4 September 2014
                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพได้อ่านกันมาแล้ว คราวนี้มาถึง อาชีพเกษตรกรรม อีกอาชีพหนึ่งดูบ้างครับเป็นอาชีพที่ใครหลายคนสนใจ แต่จะทำอาชีพนี้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และรักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่เสมอ เพราะว่าการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่เรื่อย