คำค้น: ท๊อฟฟี่นมข้าวโพด

เพิ่มมูลค่าข้าวโพดด้วยการแปรรูปข้าวโพด

เพิ่มมูลค่าข้าวโพดด้วยการแปรรูปข้าวโพด

25 December 2015
                ปัญหาที่เกษตรกรทุกคนต่างพบเจอก็คือการปลูกพืชเชิงเดียว และเมื่อพืชได้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวแล้วสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของราคาที่ตกต่ำเนื่องจากการปลูกพืชเชิงเดียวนั้นจะมีระยะเวลาในการปลูกที่ได้ผลผลิตพร้อมกันทั้วประเทศในเมื่อสินค้าเกษตรชนิดเดียวกันออกมาพร้อมกันความต้องการของตลาดมีเท่าเดิมทำให้เกิดเหตุการณ์สินค้าล้นตลาด ราคาของสินค้านั้น ๆตกต่ำซึ่งกลายเป็นปัญหาซ้ำซากของเกษตรกรไทย แต่ก็มีวิธีในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆให้กลายสินค้าที่เพิ่มมูลค่าและเก็บรักษาไว้ได้นานกว่าการขายเป็นผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรสามารถแปรรูปได้อย่างมากมาย