คำค้น: ประโยชน์

ขลู่ จากพืชโนเนมกลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของคนรักสุขภาพ

10 May 2016
จะว่าไปแล้วประเทศไทยเป็นเมืองที่สมบูรณ์พูนสุขเพราะพืชพรรณธัญญาหารก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก แถมส่วนใหญ่ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายแทบทั้งสิ้น แต่สิ่งที่เราขาดก็คือการนำเสนอข้อมูลและผลการวิจัยที่เป็นตัวชี้วัดว่าพืชชนิดไหนมีคุณค่าและประโยชน์มากมายขนาดไหน แต่ปัจจุบันเมื่อสื่อโซเชียลเข้ามามีบทบาทและมีการทดลองวิจัยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพืชต่างๆ มากขึ้น จึงทำให้คนไทยได้รู้ว่ายังมีพืชอีกหลายชนิดที่แต่ก่อนเราอาจจะมองข้ามและไม่เห็นความสำคัญ ปล่อยมันเป็นพืชริมทางทั้งๆ ที่ความเป็นจริงพืชชนิดนั้นๆ กลับมีประโยชน์และสรรพคุณมหาศาล อย่างเช่น ต้นขลู่ ที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นั่นเอง ขลู่เป็นต้นไม้ตามธรรมชาติที่มักจะขึ้นในบริเวณป่าชายเลนและพื้นที่ที่เป็นดินเค็ม                 ต้นขลู่
ดอกไม้งามนาม พุทธรักษา มากคุณค่า น่าปลูก

ดอกไม้งามนาม พุทธรักษา มากคุณค่า น่าปลูก

6 January 2016
ในวันนี้เรานำเอาดอกไม้งามที่ได้รับการกำหนดให้เป็นดอกไม้ประจำวันพ่อมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับทราบข้อมูลกัน และดอกไม้ชนิดนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกไปเสียจาก ดอกพุทธรักษา ดอกไม้ที่มีความสวยงามอีกทั้งยังมีชื่อที่เป็นมงคล เพราะชื่อของมันมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงปกป้องดูแลให้มีแต่ความสงบร่มเย็น นอกจากนี้ดอกของต้นพุทธรักษายังมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่ตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกด้วย