คำค้น: ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์

ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ คู่ละเป็นแสน

ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ คู่ละเป็นแสน

21 December 2015
                ในบรรดาสัตว์เลี้ยงที่มีราคาสูงต้องยกให้สัตว์เลี้ยงตระกูลสัตว์น้ำเลยทีเดียว เพราะสัตว์น้ำเป็นสัตว์ที่เลี้ยงยากและต้องมีการดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอนั้นเป็นสาเหตุเพียงบ้างอย่างที่ทำให้ราคาของสัตว์น้ำมีราคาที่สูง นอกจากสัตว์น้ำที่ร่างกายสมบูรณ์แล้ว สัตว์เลี้ยงที่พิการยังสามารถขายได้ราคาอีกด้วย ซึ่งในบทความนี้จะแนะนำการเลี้ยงกระเบนสายพันธุ์แบล็คไดมอนด์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะลวดลายของกระเบนพันธุ์นี้ไปตรงกับความเชื่อของชาวจีนซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในกลุ่มประเทศจีน ไตหวัน และญี่ปุ่นที่มีความเชื่อเรื่องของพลังงานจากธรรมชาตินั้นเอง