คำค้น: ปลูกกุยช่ายขาว

กุยช่ายเขียวสู่กุยช่ายขาว เพิ่มมูลค่าหลายเท่าตัว

กุยช่ายเขียวสู่กุยช่ายขาว เพิ่มมูลค่าหลายเท่าตัว

1 December 2015
                ก่อนหน้านี้เคยได้ยินคำว่าเกษตรสวนทางกันหรือเปล่า ซึ่งความหมายของคำนี้หมายถึงการทำเกษตรอย่างพิถีพิถันไม่ตามกระแส และหาวิธีเพิ่มผลผลิตที่มีอยู่ให้มีมูลค่าที่มากขึ้นเหมือนกับกลุ่มเกษตรกรเมืองขอนแก่นที่ได้คิดและพัฒนากระบวนการปลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกุยช่ายเขียวธรรมดาที่เราเห็นอยู่ทุกวันตามท้องตลาดให้กลายเป็น กุยช่ายขาว ที่เลิศเล่อไปด้วยคุณค่าทางอาหารและมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว กุยช่ายขาวเป็นหนึ่งในผักที่มีราคาสูง การปลูกกุยช่ายขาว