คำค้น: ปลูกถั่วญี่ปุ่น

ถั่วอะซูกิ พืชในเขตหนาวที่ปลูกในพื้นที่สูงของไทยได้

ถั่วอะซูกิ พืชในเขตหนาวที่ปลูกในพื้นที่สูงของไทยได้

28 June 2015
ถ้าจะกล่าวถึง ถั่วอะซูกิ เราเชื่อว่าคงจะมีน้อยคนที่รู้จักมัน เพราะเนื่องจากมันเป็นถั่วที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่น ไม่ได้มีถิ่นกำเนินอยู่ในประเทศไทยโดยตรง ซึ่งแต่ดั้งแต่เดิมถั่วอะซูกิเป็นพืชพื้นถิ่นของจีนและต่อมาได้แพร่หลายเข้าไปยังประเทศญี่ปุ่น เพราะชาวญี่ปุ่นนิยมบริโภคขนมที่ทำมาจากแป้งถั่วที่แปรรูปมาจากถั่วอะซูกิ ส่วนชาวจีนยังนิยมที่จะนำเอาถั่วอะซูกิมาใช้ทำใส้ขนมไหว้พระจันทร์ แต่ในไทยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร    ถั่วอะซูกิเป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่น                 ถั่วอะซูกิ อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน