คำค้น: ปลูกบัว

ไหลบัวสร้างรายได้ เดือนละเป็นแสน

ไหลบัวสร้างรายได้ เดือนละเป็นแสน

18 December 2015
                อย่างที่เรารู้กันว่า บัว เป็นพืชที่มีคุณประโยชน์รอบด้านส่วนต่าง ๆของบัวสามารถนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าได้อย่างมาก เริ่มจากดอกบัวที่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นดอกไม้ที่จำเป็นต้องใช้ในการไหว้พระและใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนาทำให้ผลผลิตของดอกบัวยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ นอกจากดอกบัวแล้วฝักสดยังสามารถเก็บขายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย แต่ที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับเกษตรกรจังหวัดนครปฐมก็คือ
นาบัว อาชีพทางเลือกของชาวนา

นาบัว อาชีพทางเลือกของชาวนา

16 December 2015
                จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ฝนที่เคยตกในปริมาณที่มากกลับมีปริมาณที่น้อยลงทำให้ทางรัฐบาลพยายามส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าการทำนาข้าวซึ่งต้องใช้น้ำในการปลูกที่เยอะมาก ซึ่งหนึ่งในทางเลือกหนึ่งในการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยอีกอาชีพหนึ่งก็คือ นาบัว นาบัวนั้นใช้น้ำเพียงครั้งแรกในการปลูกซึ่งระดับน้ำจะสูงประมาณ 30 เซนติเมตรเท่านั้นหลังจากนั้นก็รักษาระดับน้ำให้อยู่ในระดับนี้
ปลูกบัวเพื่อขายฝักสด สร้างรายได้อย่างงาม

ปลูกบัวเพื่อขายฝักสด สร้างรายได้อย่างงาม

15 December 2015
                บัว เป็นพืชที่ต้องอาศัยอยู่ในน้ำ เป็นพืชที่สามารถพบเห็นได้ทุกที่ในประเทศไทยและเป็นพืชที่นิยมนำดอกมาไหว้พระตามเทศกาลมงคลต่าง ๆอยู่เป็นประจำหลายคนเลยคิดว่าบัวสามารถสร้างผลผลิตและเก็บดอกขายได้เพียงอย่างเดียว แต่บัวยังสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่าเก็บดอกขายเกษตกรหลายรายเพิ่มมูลค่าให้กับบัวที่ปลูกด้วยการก็บส่วนต่าง ๆของบัวขายเหมือนกับเกษตกรรายหนึ่งที่เก็บฝักสดของบัวขายได้เงินเป็นกอบเป็นกำ บัวเป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง การปลูกบัวเพื่อเก็บฝักสดขาย
บัวหลวงสร้างรายได้ทุกวันและเก็บเกี่ยวได้นาน

บัวหลวงสร้างรายได้ทุกวันและเก็บเกี่ยวได้นาน

7 July 2015
พืชเศรษฐกิจที่จะขอนำมากล่าวถึงในวันนี้เป็นไม้ดอกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากมันเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ดังนั้นชาวพุทธจึงนิยมนำมาใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ดังนั้นในประเทศไทยจึงมีความต้องการดอกบัวอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งในวันสำคัญทางศาสนาด้วยแล้วดอกบัวจะยิ่งขายดีเพราะมีความต้องการในการใช้งานเป็นอย่างมากนั่นเอง  บัวหลวงเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและปัจจุบันในต่างประเทศก็มีความนิยมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย                 ลักษณะที่น่าสนใจของการปลูก บัวหลวง นั่นก็คือมันสามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย อีกทั้งมันยังเป็นพืชที่ปลูกง่าย ดูแลง่าย ไม่ยุ่งยาก ทั้งยังสามารถสร้างรายได้เป็นรายวัน และสามารถเก็บเกี่ยวได้นาน ที่สำคัญความต้องการของตลาดไม่เคยลดลงเลย