คำค้น: ปลูกบัวเพื่อขายไหล

ไหลบัวสร้างรายได้ เดือนละเป็นแสน

ไหลบัวสร้างรายได้ เดือนละเป็นแสน

18 December 2015
                อย่างที่เรารู้กันว่า บัว เป็นพืชที่มีคุณประโยชน์รอบด้านส่วนต่าง ๆของบัวสามารถนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าได้อย่างมาก เริ่มจากดอกบัวที่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นดอกไม้ที่จำเป็นต้องใช้ในการไหว้พระและใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนาทำให้ผลผลิตของดอกบัวยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ นอกจากดอกบัวแล้วฝักสดยังสามารถเก็บขายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย แต่ที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับเกษตรกรจังหวัดนครปฐมก็คือ