คำค้น: ปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำ

ผักกระเฉดชะลูดน้ำปลูกไม่ยาก

ผักกระเฉดชะลูดน้ำปลูกไม่ยาก

1 December 2015
                ผักกระเฉด เป็นผักที่มีความนิยมนำมาประกอบอาหารโดยเฉพาะแกงส้ม ที่ต้องมีผักกระเฉดเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งการปลูกผักกระเฉดในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งแต่ละพื้นที่ได้พยายามหาวิธีและกระบวนการในการผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุด โดยแต่ละพื้นที่จะมีเคล็ดลับในการปลูกที่แตกต่างกันไปในบทความนี้จะขอนำเสนอการปลูกผักกระเฉดที่เพิ่มมูลค่าให้กับผักกระเฉดให้มีมูลค่าที่มากขึ้น พร้อมกันนั้นก็ได้สร้างความแตกต่างให้กับผักกระเฉดในพื้นที่นี้ไม่ให้เหมือนใครอีกด้วยการปลูกผักกระเฉดนี้เราเรียกว่า ผักกระเฉดชะลูดน้ำ