คำค้น: ปลูกพริกหยวก

ดูแลง่ายสไตล์พริกหยวกช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

ดูแลง่ายสไตล์พริกหยวกช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

23 August 2015
พืชผักที่เราจะกล่าวถึงในครั้งนี้เป็นพริกที่มีความเผ็ดค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากซึ่งไม่เหมือนกับพริกโดยทั่วๆ ไป ที่บางคนกินเข้าไปทีถึงกับร้องจ๊าก โดยพริกที่ว่านั้นนั่นก็คือ พริกหยวก พริกสีเขียวอ่อนปนเหลืองที่ช่วยสร้างรสชาติดีๆ ให้กับอาหาร และยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้มากมายหลายอย่างอีกด้วย พริกหยวกเป็นพริกที่มีความเผ็ดน้อยถึงจะเม็ดใหญ่ก็ตาม                 พริกหยวก เป็นพืชที่เหมาะสำหรับการใช้เป็นพืชหมุนเวียนหรือใช้เพราะปลูกเมื่อหมดฤดูการทำนาข้าว เพราะพริกหยวกเป็นพืชอายุสั้น ปลูกเพียงไม่นานก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ อีกทั้งมันยังเป็นพืชหน้าแล้ง