คำค้น: ปลูกพืชอาหารสัตว์

หญ้าเนเปียร์เป็นได้ทั้งอาหารสัตว์และพืชพลังงานทดแทน

หญ้าเนเปียร์เป็นได้ทั้งอาหารสัตว์และพืชพลังงานทดแทน

19 July 2015
ต้นหญ้าใครว่าจะไร้ค่าและสมควรกำจัดทิ้งเสมอไป เพราะในวันนี้เราจะนำเอาเรื่องราวของหญ้าชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทั้งในแง่การนำมาใช้ทำเป็นอาหารสัตว์และการนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนมาให้ทุกท่านได้ติดตามกัน โดยหญ้าที่เรากล่าวถึงนั้นนั่นก็คือ หญ้าเนเปียร์ นั่นเอง    ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเรียกหญ้าเนเปียร์ว่าหญ้าเลี้ยงช้าง                 หญ้าเนเปียร์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหญ้าเลี้ยงช้างเป็นพืชนำเข้าจากประเทศไต้หวันเมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว ต่อมาได้รับการพัฒนาจนได้สายพันธุ์ที่ดี คือ พันธุ์ปากช่อง