คำค้น: ปลูกลีลาวดี

สร้างรายได้ด้วยต้นลีลาวดีแสนสวย

สร้างรายได้ด้วยต้นลีลาวดีแสนสวย

23 August 2015
วันนี้มากล่าวกันถึงต้นไม้ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่แต่ก่อนไม่ได้รับความนิยมมากนักอันเนื่องมาจากความเชื่อ แต่มาในวันนี้ต้นไม้ชนิดนี้กลับได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง จนเกษตรกรสามารถปลูกเพื่อจำหน่ายซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี และต้นไม้ที่ว่านี้มันก็คือ ต้นลีลาวดี นั่นเอง  ลีลาวดีเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามอ่อนช้อย แถมยังมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอีกด้วย                 แต่เดิมนั้นต้น ลีลาวดี มีชื่อว่าลั่นทม ซึ่งไปพ้องกับคำว่าระทมจึงทำให้ไม่นิยมนำเข้ามาปลูกภายในบ้าน ต่อมาภายหลังมีการเรียกต้นลั่นทมซะใหม่ว่าต้นลีลาวดี หลังจากนั้นมันได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ