คำค้น: ปลูกเมล่อน

เมล่อนไฮโดรโปนิกส์ พืชกระแสแรง

เมล่อนไฮโดรโปนิกส์ พืชกระแสแรง

16 December 2015
                ตอนนี้กระแสรักสุขภาพกำลังมาแรงการปลูกพืชให้ปลอดสารพิษแม้จะยากแต่ก็คุ้มกับค่าเหนื่อยที่ลงทุนไปเพราะว่าผลผลิตที่ปลอดสารพิษนั้นจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าแบบที่ใช้สารเคมี และที่สำคัญราคาก็ดีกว่าผลผลิตที่ใช้สารเคมีด้วยหนึ่งในวิธีที่สามารถควบคุมผลผลิตให้ออกสู่ตลาดให้มีคุณภาพนั้นก็คือการใช้ระบบการปลูกแบบ ไฮโดรโปนิกส์ หรือจะเรียกสั้น ๆว่าการปลูกพืชไร้ดินเนื่องจากการปลูกพืชแบบนี้จะไม่มีดินเป็นส่วนผสมในการปลูกเลยจะมีการใส่ธาตุอาหารที่พืชต้องการลงไปในน้ำเพื่อให้พืชสามารถดูซับธาตุอาหารเหล่านั้นได้เพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เมล่อนเป็นผลไม้ที่มีกระแสแรงมาก                
ปลูกเมล่อนพืชคุณหนูแต่สร้างรายได้งามให้เกษตรกร

ปลูกเมล่อนพืชคุณหนูแต่สร้างรายได้งามให้เกษตรกร

10 July 2015
ที่บอกว่า เมล่อน เป็นพืชคุณหนูก็เนื่องมาจากเมล่อนเป็นพืชที่ค่อนข้างอ่อนแอ ไม่ค่อยทนทานต่อโรคและแมลง รวมทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัด หนาวจัด หรือฝนตกชุกจนเกินไป เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นพืชที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ค่อนข้างมาก แต่ก็เพราะเหตุนี้จึงทำให้มันเป็นผลไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งก็คุ้มค่ากับการที่เกษตรกรต้องลงทุนลงแรงไปกับมันนั่นเอง      เมล่อนเป็นผลไม้ที่ต้องดูแลเอาใจใส่สูง ดังนั้นผู้ปลูกเมล่อนในประเทศไทยบางส่วนจึงปลูกเมล่อนในโรงเรือนเพราะง่ายต่อการดูแลรักษามากกว่าปลูกแบบปกติ