คำค้น: ปอเทือง

ปลูกปอเทืองสร้างรายได้เสริมแถมยังไถกลบใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้อีกด้วย

ปลูกปอเทืองสร้างรายได้เสริมแถมยังไถกลบใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้อีกด้วย

12 July 2015
เมื่อความแล้งเข้ามาเยือน เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทำนาข้าวหรือปลูกพืชผลชนิดอื่นที่ต้องการใช้น้ำจำนวนมากก็มักจะต้องน้ำตาตกเพราะผลผลิตที่เคยได้รับกลับไม่ได้เหมือนอย่างเคย ดังนั้นการปลูกพืชทางเลือกที่ทนแล้งจึงกลายมาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดของเกษตรกร และพืชที่น่าสนใจในเวลานี้ก็คือ ปอเทือง พืชที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรยามหน้าแล้ง แถมเมื่อนำมาไถกลบจะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดคุณภาพดี ที่สามารถบำรุงดิน และลดต้นทุนค่าปุ๋ยให้กับเกษตรกรได้อย่างไม่น่าเชื่อ  ปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่วที่นิยมนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสด                 ปอเทือง เป็นพืชตระกูลถั่ว  ลักษณะเป็นไม้พุ่มความสูง 100–300 เซนติเมตร ลำต้นกลม