คำค้น: ผักบุ้งแก้ว

รายได้วันละ 1000 กับผักบุ้งแก้ว

รายได้วันละ 1000 กับผักบุ้งแก้ว

14 June 2015
                การจะปลูกพืชผักอะไรซักอย่างเราควรดูที่ความต้องการเป็นหลัก ซึ่งผักที่คนไทยนิยมรับประทานเป็นอันดับต้นๆก็คือ ผักบุ้ง ซึ่งแน่นอนว่าในสมัยก่อนเกษตรกรไม่นิยมปลูกผักบุ้งเพื่อจำหน่ายเหตุมาจากผักบุ้งสามารถหาได้ตามท้องนาทั่วไปหรือตามริมทางที่มีน้ำขังบ้าง ซึ่งสมัยก่อนความอุดมสมบูรณ์ยังมีอยู่มากแต่เมื่อเทียบกับสมัยนี้ผักบุ้งแก้วหรือผักบุ้งไทยนั้นหาไม่ได้ตามริมคลองอีกแล้ว ทำให้เกิดความต้องการในตลาดที่สูง จึงเป็นช่องทางทำเงินให้กับผู้ที่ต้องการรายได้