คำค้น: ผักอินทรีย์

ข้อดี ข้อเสีย ในการปลูกผักแบบอินทรีย์

ข้อดี ข้อเสีย ในการปลูกผักแบบอินทรีย์

2 January 2016
                ในปัจจุบันนี้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมา ปลูกพืชผักอินทรีย์ กันอย่างแพร่หลายและมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี พวกเราทีมงานไทยอาชีพ เองก็อยากจะส่งเสริมให้เกษตรกรทุกคนหันมาปลูกพืชผักแบบอินทรีย์กันมากขึ้น การปลูกพืชผักแบบอินทรีย์นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรที่สามารถทำได้
การปลูกผักอินทรีย์ ได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งเงิน

การปลูกผักอินทรีย์ ได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งเงิน

27 December 2015
                ไทยอาชีพขอเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนให้เกษตรกรทุกคนหันมามาทำเกษตรแบบอินทรีย์ซึ่งมีผลดีมากกว่าผลเสีย ซึ่งผลดีได้ทั้งคนปลูกและมีผลดีทั้งคนกินเรียกว่าเป็นการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายทั้งสองฝ่าย ผิดกับการทำการเกษตรแบบเดิม ๆที่ใช้สารเคมีตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บผลผลิต คนปลูกก็มีสุขภาพที่แย่ลง คนกินก็มีสุขภาพที่แย่ลงเช่นกันสิ่งที่ดีอยู่อย่างเดียวในการทำการเกษตรที่ใช้สารเคมีก็คือ การได้ผลผลิตที่สวยงามปราศจากรอยแทะกัดของแมลงเท่านั้น