คำค้น: มะพร้าว

ปลูกมะพร้าวน้ำหอม อาชีพน่าลงทุนเปรียบเสมือนเสือนอนกิน

ปลูกมะพร้าวน้ำหอม อาชีพน่าลงทุนเปรียบเสมือนเสือนอนกิน

1 July 2015
มะพร้าวน้ำหอม นั้นนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยมาช้านาน เพราะแต่เดิมในประเทศไทยนับว่าเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมอันดับต้นๆ ของโลก นอกจากนี้มะพร้าวน้ำหอมของไทยยังมีความโดดเด่นในเรื่องของกลิ่นหอมที่มากกว่าประเทศคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจึงทำให้มะพร้าวน้ำหอมของไทยกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้เข้าประเทศได้ในมูลค่ามหาศาล แต่ต่อมาภายหลังพื้นที่ในการปลูกมะพร้าวน้ำหอมในประเทศไทยกลับลดลงอันเนื่องมาจากเกษตรกรรุ่นใหม่มักจะหันไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกสั้นกว่าการปลูกมะพร้าว ประกอบกับช่วงหลังอากาศเริ่มแปรปรวนมากขึ้นมะพร้าวน้ำหอมจึงให้ผลผลิตลดลงเกษตรกรบางส่วนจึงเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นๆ ทดแทน  มะพร้าวน้ำหอมของไทยมีรสชาติที่หวานหอม แถมยังมีกลิ่นหอมมากกว่าประเทศคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียอีกด้วย                 ซึ่งจากการที่มีจำนวนผู้ปลูก มะพร้าวน้ำหอม ลดลงจึงทำให้มะพร้าวน้ำหอมไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
โคมไฟจากกะลามะพร้าวดูยากแต่ขายได้ราคา

โคมไฟจากกะลามะพร้าวดูยากแต่ขายได้ราคา

30 December 2014
มะพร้าว เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดี อยู่ในตระกุลปาล์ม เราใช้ประโยชน์จากมะพร้าวได้หลายทาง เช่น น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เนื้อในผลแก่นำไปขูดและคั้นทำกะทิ กะลานำไปประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เช่น กระบวย, โคมไฟ ,จานรองแก้ว ,กระดุม ฯลฯ ศิลปะประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว ที่บ้านหนองม่วง