คำค้น: มะพร้าวน้ำหอม

เคล็ดลับในการปลูกมะพร้าวน้ำหอม

18 May 2016
มะพร้าวเป็นผลไม้ที่ทุกคนนิยมทานทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศนิยมรับประทานมะพร้าวอย่างมาก ถึงขนาดว่ามะพร้าวเผาที่ไม่ใช้ มะพร้าวน้ำหอม ขายกันลูกละ 40 ถึง 45 บาทเลยทีเดียว ซึ่งความต้องการของตลาดนั้นมีอยู่มากและไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ยิ่งในช่วงที่อยู่ในช่วงฤดูแล้งนานเฉกเช่นปีนี้ที่ฝนทิ้งช่วงนาน มะพร้าวไม่ออกลูกให้เก็บผลผลิตราคาลูกมะพร้าวก็สูงขึ้นมากเลย มะพร้าวน้ำหอมปลูกครั้งเดียวกินได้หลายสิบปี                 ซึ่งลุงอ่ำ ศรีหาบุญ
ปลูกมะพร้าวน้ำหอม อาชีพน่าลงทุนเปรียบเสมือนเสือนอนกิน

ปลูกมะพร้าวน้ำหอม อาชีพน่าลงทุนเปรียบเสมือนเสือนอนกิน

1 July 2015
มะพร้าวน้ำหอม นั้นนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยมาช้านาน เพราะแต่เดิมในประเทศไทยนับว่าเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมอันดับต้นๆ ของโลก นอกจากนี้มะพร้าวน้ำหอมของไทยยังมีความโดดเด่นในเรื่องของกลิ่นหอมที่มากกว่าประเทศคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจึงทำให้มะพร้าวน้ำหอมของไทยกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้เข้าประเทศได้ในมูลค่ามหาศาล แต่ต่อมาภายหลังพื้นที่ในการปลูกมะพร้าวน้ำหอมในประเทศไทยกลับลดลงอันเนื่องมาจากเกษตรกรรุ่นใหม่มักจะหันไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกสั้นกว่าการปลูกมะพร้าว ประกอบกับช่วงหลังอากาศเริ่มแปรปรวนมากขึ้นมะพร้าวน้ำหอมจึงให้ผลผลิตลดลงเกษตรกรบางส่วนจึงเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นๆ ทดแทน  มะพร้าวน้ำหอมของไทยมีรสชาติที่หวานหอม แถมยังมีกลิ่นหอมมากกว่าประเทศคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียอีกด้วย                 ซึ่งจากการที่มีจำนวนผู้ปลูก มะพร้าวน้ำหอม ลดลงจึงทำให้มะพร้าวน้ำหอมไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค