คำค้น: มันสำปะหลัง

ปลูกมันสำปะหลังก็รวยได้เหมือนกัน

ปลูกมันสำปะหลังก็รวยได้เหมือนกัน

25 May 2014
สวัสดีเพื่อน ๆที่อยากจะมาเป็นเกษตรกร หรืออยากจะเข้ามาสู่อาชีพเกษตรซึ่งเป็นอาชีพที่ลำบากแต่มีความสุขในการดำรงชีวิต แต่สิ่งที่ต้องมีการในทำอาชีพเกษตรนั้นก็คือความขยัน และความอดทน ส่วนตัวผมเองก็ทำอาชีพเกษตรอยู่เหมือนกัน และวันนี้ผมจะมาพูดถึงการปลูกพืชไร่ และเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของบ้านเราเลย พืชนั้นก็คือ มันสำปะหลัง มันสำปะหลังเป็นพืชที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศแถบอเมริกาใต้ ซึ่งมีภูมิอากาศอยู่ในเขตร้อนเหมือนกับบ้านเรา สาเหตุที่คนทำไร่ ต้องปลูก มันสำปะหลัง