คำค้น: มันเทศเนื้อโอกินาว่า

มันเทศสีม่วงโอกินาว่า มันเทศเลื่องชื่อที่เมืองไทยก็ปลูกได้

มันเทศสีม่วงโอกินาว่า มันเทศเลื่องชื่อที่เมืองไทยก็ปลูกได้

23 June 2015
นับวันกระแสอาหารเพื่อสุขภาพยิ่งมาแรงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นไม่ว่าพืชผลใดก็ตามที่มีประโยชน์ทางโภชนาการสูงและดีต่อสุขภาพก็มักจะเป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมจนส่วนใหญ่แล้วการเพาะปลูกที่มีอยู่ก็มักจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ อย่าง มันเทศเนื้อสีม่วงโอกินาว่า ของประเทศญี่ปุ่นก็เช่นกัน ที่เกิดภาวะไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคของคนทั่วโลก ดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสที่คนไทยจะนำมาเพาะปลูกเพื่อสร้างรายได้เข้ามาภายในประเทศของเรา มันเทศเนื้อสีม่วงโอกินาว่าจะมีเนื้อที่นุ่มนวลและมีรสชาติหวานอร่อย                 โดยในปัจจุบันได้มีการนำเอา มันเทศ เนื้อสีม่วงโอกินาว่าเข้ามาทดลองปลูกในประเทศไทย ซึ่งผลปรากฏว่ามันเทศเนื้อสีม่วงโอกินาว่ามีการลงหัวที่ดีทั้งยังมีคุณภาพไม่แตกต่างจากการเพาะปลูกในเกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นการปลูกมันเทศเนื้อสีม่วงโอกินาว่าจึงเป็นโอกาสที่สดใสสำหรับเกษตรกรชาวไทย   มันเทศเนื้อสีม่วงโอกินาว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง