คำค้น: มูลไส้เดือน

ไส้เดือน สร้างรายได้มากกว่าที่คิด

ไส้เดือน สร้างรายได้มากกว่าที่คิด

27 November 2015
                ในปัจจุบันนี้สิ่งสำคัญในการทำการเกษตรก็คือ ปุ๋ย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกมีธาตุอาหารที่พืชต้องการ เพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกแต่ในปัจจุบันปุ๋ยที่มีขายอยู่ในท้องตลาดมีราคาแพง ทำให้ต้นทุนในการผลิตและในการทำการเกษตรสูงขึ้นตามไปด้วย จึงมีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยง ไส้เดือน
เลี้ยงไส้เดือนในบ่อวงซีเมนต์ไม่ยากอย่างที่คิด

เลี้ยงไส้เดือนในบ่อวงซีเมนต์ไม่ยากอย่างที่คิด

5 August 2014
                พักหลังมานี้เพื่อนๆไทยอาชีพที่ชอบเรื่องของต้นไม้และการเกษตรคงต้องรู้จักกับปุ๋ยไส้เดือนย่างแน่แท้ ที่ว่าปุ๋ยไส้เดือนนั้นไม่ใช่ว่าเราตัวไส้เดือนมาทำปุ๋ยนำครับแต่เอาขี้ของไส้เดือนมาทำปุ๋ยต่างหาก ใช่แล้วครับ อาชีพเกษตรกรรม ในวันนี้ผมจะพูดถึงการเพาะเลี้ยงไส้เดือนในบ่อวงซีเมนต์ครับไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอนครับ การเลี้ยงไส้เดือนในวงบ่อซีเมนต์